Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zahraničná politika a slovenský záujem

Zahraničná politika a slovenský záujem

V stredu 22. novembra 2023 sa v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnila diskusia na tému Zahraničná politika a slovenský záujem. Hosťom bol dlhoročný slovenský diplomat, bývalý minister zahraničných vecí a súčasný kandidát na prezidenta SR Ivan Korčok. Diskusia sa uskutočnila pod záštitou Študentskej rady FPVaMV a jej moderátorom bol pán doktor Róbert Vancel.

Téma slovenského záujmu je stále pre spoločnosť dôležitá a je kľúčové si pripomínať aké sú naše hodnoty. Pán Korčok predstavuje diplomata, ktorý zastupoval našu krajinu od jej vzniku a práve preto nám študentom vedel priblížiť slovenskú zahraničnú politiku a aj náš záujem.

V úvode bol vyčlenení priestor, kedy pán Korčok vyjadril vlastný pohľad na problematiky spojené so zahraničnou politikou a slovenským záujmom. Medzi hlavné piliere slovenského záujmu uviedol – bezpečnosť Slovenskej republiky a jej občanov, spojenectvo SR a dobré susedstvo. S bezpečnosťou SR je úzko prepojená téma umelej inteligencie, ktorá momentálne rezonuje v spoločnosti. Upozornil na neustále vzdelávanie v danej problematike a taktiež spomenul konferencie zamerané na túto tému , ktoré pravidelne prebiehajú aj počas tohto obdobia.

Ako uviedol pán Korčok, slovenský záujem je úzko prepojený so štruktúrami, ktorých sme súčasťou. Narážal hlavne na členstvo v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Napriek spojenectvu so štátmi NATO a EÚ by sme podľa jeho názoru nemali zabúdať na rozvíjanie spolupráce so štátmi, ktoré nie sú ich súčasťou ako napríklad Bosna a Hercegovina a štáty Južného Kaukazu.

Jednou z dlhoročných slabín našej spoločnosti uviedol dobré susedstvo s Maďarskom, kde vníma ešte množstvo priestoru na zlepšenie a prehĺbenie vzájomných vzťahov. Ako spomenul počas diskusie „ani jedna politická reprezentácia na Slovensku a ani v Maďarsku neurobila nič pre zlepšenie spoločných vzťahov.“ Podľa pána Korčoka chýba medzi krajinami dostatočná empatia.

Počas diskusie sa pán Korčok venoval aj téme zahraničnej politiky Slovenska. Zameral sa na obdobie od jeho vzniku až po súčasnosť a zdôraznil hlavné udalosti, ktoré sa odohrali počas týchto tridsiatich rokov na domácej, ale aj zahraničnej pôde. Spomenul udalosti prepojené s 11. septembrom v roku 2001 a akú úlohu zohrávala v tom čase Slovenská republika.

V nasledujúcej časti diskusie bol vymedzený priestor pre otázky hlavne od študentov, ktorých zaujímali najmä témy spojené s konfliktom v Gaze a s diplomatickou službou. Pri téme diplomatickej služby upozornil na kľúčové oblasti pre povolanie diplomata. Študentom poradil, aby sa venovali diplomacii len ak majú pre ňu vášeň nakoľko je to veľmi náročné povolanie a nestačí len ovládať cudzie jazyky a mať množstvo vedomostí o medzinárodných vzťahoch.

Pánovi Ivanovi Korčokovi ďakujeme za prijatie pozvania a veríme, že si študenti odniesli z tejto diskusie množstvo cenných informácií.

Elizabeta Debnárová