Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Záverečné práce

Podmienkou ukončenia štúdia každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.

 

Záverečnou prácou pri štúdiu podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca.

Záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa štúdia je diplomová práca.

Záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu tretieho stupňa štúdia je dizertačná práca.

 

V zmysle platných ustanovení študijného poriadku študent/ka odovzdá záverečnú prácu do termínu stanoveného harmonogramom akademického roka. 

Záverečná práca sa zverejňuje a sprístupňuje verejnosti prostredníctvom Centrálneho registra záverečných prác.