Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Študijný program politológia

POKYNY súvisiace s absolvovaním predmetu Odborná prax v študijnom programe politológia

 

Odborná prax trvá minimálne 15 pracovných dní. Študent dennej formy štúdia, ktorý absolvuje prax v rámci výberu z ponúkaných povinne voliteľných predmetov odporúčaného študijného plánu študijného programu politológia v 2. stupni štúdia, je povinný pre pridelenie kreditov (5) odovzdať vyplnené tlačivo Výkaz o absolvovaní odbornej praxe poslucháča FPVaMV UMB, a to nasledovne:

  1. pred nástupom na prax je študent povinný sa preukázať vyplnenou I. časťou uvedeného výkazu
  2. po absolvovaní praxe je študent povinný k výkazu doložiť prílohy:
  • potvrdenie/a, preukazujúce skutočne zrealizovanú prax na príslušnom pracovisku/oddelení (podľa časti II. uvedeného výkazu), podpísané zodpovedným zamestnancom príslušného pracoviska/oddelenia, v ktorom bola prax absolvovaná
  • hodnotenie o správaní a prístupe študenta FPVaMV UMB k plneniu povinností počas praxe (vzťah k práci, k zamestnancom; klady, príp. nedostatky v jeho odbornej pripravenosti a pod.), podpísané zamestnancom, povereným vedením praxe

 

Odbornú prax môžu študenti absolvovať v inštitúciách verejnej správy - v orgánoch štátnej správy, miestnej štátnej správy a samosprávy, prípadne v mimovládnych neziskových organizáciách, ako aj v rámci jednotlivých katedier FPVaMV UMB.

Odborné zameranie činností počas výkonu odbornej praxe musí zodpovedať zameraniu študijného odboru politické vedy. Pri absolvovaní praxe študent postupuje v zmysle Zásad absolvovania odbornej praxe študentov v rámci štúdia na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici.

Podklady o absolvovaní praxe, t. j. Výkaz o absolvovaní odbornej praxe vrátane príloh, študent odovzdá v stanovenom termíne, o ktorom bude včas informovať doc. PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD. Termín bude vypísaný v rámci skúškového obdobia LS 2022/2023, t. j. v čase 9. 5. - 26. 5. 2023, kedy sa zároveň uskutoční aj kolokvium venované skúsenostiam z odbornej praxe.

 

Kontakt na osobu zodpovednú za predmet Odborná prax v študijnom programe politológia:

doc. PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.

katedra politológie

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

e-mail.: eleonora.kovacova@umb.sk

tel.: +421 48 446 1414

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Tlačivo pre absolvovanie praxe študentov študijného programu politológia 2022 - 2023 Veľkosť: 5.72 MB Formát: doc Dátum: 28.3.2023