Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Študijný program bezpečnostné štúdiá

POKYNY súvisiace s absolvovaním predmetu Odborná prax v študijnom programe bezpečnostné štúdiá

 

Vyučujúci:

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA

prof. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., EMBA

doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

doc. Mgr. Lucia Husenicová, PhD.

 

Cieľ predmetu:

Cieľom kurzu je (1) získať praktické skúsenosti s riešením výskumného projektu alebo (2) praktické skúsenosti z praxe. Cieľom je poskytnúť základné predpoklady a návyky pre praktické vzdelávanie v oblasti výskumu alebo praxe. Študent bude (2) mať vedomosti o aktuálnych témach v bezpečnostných štúdiách - teoretické a praktické skúsenosti s jedným výskumným projektom alebo výskumným prostredím. Študent (3) aplikuje nadobudnuté vedomosti na konkrétny príklad, v správnej angličtine (4) bude vedieť prezentovať, diskutovať a konštruktívne kritizovať vedecké údaje, a to písomne aj ústne. (5) Získa tak schopnosť pracovať v interdisciplinárnom a medzinárodnom tíme v rámci akademického alebo súkromného sektora.


P - Priebežné hodnotenie
prax (70%) Hodnotenie je rovnaké pre dennú aj externú formu štúdia.

Z - Záverečné hodnotenie
esej (30%) Hodnotenie je rovnaké pre dennú aj externú formu štúdia.

Stručná osnova predmetu
- kritické myslenie a zohľadňovanie etiky vo výskume a spoločnosti
- zapojenie do otvorenej, odbornej komunikácie, spolupráci a porozumeniu
- kritická evaluácia každodenných problémov vo výskume a praxi
- zodpovednosť za zverené úlohy - prejavovať vlastný názor, zodpovednosť za spolurozhodovanie
- zapojenie do národnej a medzinárodnej odbornej praxe alebo výskumu
- praktickosť a uskutočniteľnosť vlastných konceptov
- organizačné a personálne zdroje

Praktická realizácia predmetu

Na základe rozdelenia nižšie kontaktujte svojho supervízora k odbornej praxi do 12/12/2022, s ktorým preberiete možnosti realizácie Vašej odbornej praxe. Príklady nie sú obmedzené na spomenuté príklady a závisí na supervízorovi, aká aktivita bude uznaná v rámci odbornej praxe. Minimálna dĺžka trvania je však stanovená na počet záťaže z informačného listu, ktorý zodpovedá 5 kreditom – teda realizácie praxe, čiastková realizácia praxe plus doplnkové zadanie od supervízora, alebo len zadanie od supervízora na základe kritérií a aktivít uvedených v stručnej osnove predmetu.

Príklady:

  • Prax na ministerstve, NGO, relevantnej inštitúcie v trvaní 150 hodín
  • Prax na ministerstve NGO, relevantnej inštitúcie v trvaní od 50-150 hodín + doplnková aktivita na základe určenia supervízora
  • Vedecká pomoc pre supervízora v trvaní 150 hodín podľa zadania na základe určenia supervízora

 

Rozdelenie študentov v akademickom roku 2023/2024