Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Uznávanie predmetov počas realizácie mobility Erasmus+

Milí študenti,

ak ste sa rozhodli zrealizovať študentskú mobilitu prostredníctvom programu ErasmusPlus, univerzitná internetová stránka venovaná medzinárodným vzťahom vám prezradí, čo je potrebné urobiť, ak chcete ísť študovať s podporu programu ErasmusPlus. Jedným z krokov je vyplnenie Zmluvy o štúdiu (Learning Agreement), ktorá obsahuje aj zoznam predmetov zvolených na zahraničnej vysokej škole. Skôr, ako sa pustíte do jej vyplnenia, je dôležité určiť povinné predmety z odporúčaného študijného plánu vášho študijného programu (tzn. študijného programu, ktorý študujete na našej fakulte), ktorých absolvovanie bude uznané absolvovaním predmetov v zahraničí. Na tento účel slúži Žiadosť o schválenie študijného plánu mobility (nájdete v ďalšej časti tejto internetovej stránky). Ak by ste sa potrebovali ohľadne výberu a uznávania predmetov poradiť, môžete sa obrátiť na katedrových koordinátorov kreditového štúdia

 

Vyplnenú Žiadosť o schválenie študijného plánu mobility je potrebné zaslať Mgr. Petra Bachledová, referentke prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu (petra.bachledova@umb.sk ). Pani magisterka Krkošová následne osloví príslušného katedrového koordinátora kreditového štúdia so žiadosťou o súčinnosť pri schvaľovaní žiadosti. K vyplneniu spomínanej zmluvy o štúdiu (Learning Agreement) je možné pristúpiť, až keď Vašu žiadosť schváli a podpíše vedúci katedry zabezpečujúcej študijný program, ktorý študujete u nás na fakulte. O tejto skutočnosti Vás bude informovať pani magisterka Bachledovej.

 

V prípade, ak je potrebné počas mobility zrealizovať v študijnom pláne zmenu, je nutné vyplniť formulár Žiadosti o zmenu študijného plánu mobility a zaslať ho mailom Mgr. Petra Bachledová, referentke prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu.

 

 

Kontakt na fakultného koordinátora pre mobility v programoch Erasmus+:

prof. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

prodekan pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

e-mail: jaroslav.usiak@umb.sk

tel.: +421 48 446 1614, +421 48 446 1223

 

Kontakt na referentku odchádzajúcich (outgoing) študentov:

Mgr. Petra Bachledová

referentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

e-mail: petra.bachledova@umb.sk 

tel.: +421 48 446 6723