Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Uznávanie predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu

Študent FPVaMV UMB môže o uznanie predmetov požiadať, ak v rámci predchádzajúceho štúdia na UMB alebo na inej vysokej škole tieto predmety úspešne absolvoval a ak od ich absolvovania neuplynuli viac ako 3 roky.

 

Študent FPVaMV UMB žiada o uznanie predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu prostredníctvom písomnej žiadosti adresovanej dekanovi FPVaMV UMB.

 

Žiadosť o uznanie predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu podáva študent na študijné oddelenie FPVaMV UMB najneskôr v deň začiatku príslušného akademického roka. Nedodržanie tohto termínu má za následok odmietnutie žiadosti.

Povinnou prílohou žiadosti o uznanie predmetov je výpis výsledkov predchádzajúceho štúdia študenta potvrdený príslušným študijným oddelením.

Ak študent žiada o uznanie predmetov, ktoré absolvoval v rámci predchádzajúceho štúdia na inej vysokej škole (tzn. nie na UMB), spolu s potvrdeným výpisom výsledkov predchádzajúceho štúdia predkladá aj informačné listy predmetov/sylaby, ktorých absolvovanie žiada uznať.

O uznaní predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu rozhoduje dekan fakulty na návrh prodekana FPVaMV UMB pre štúdium. Pri rozhodovaní má dekan/prodekan právo požadovať od vyučujúcich predmetov odporúčaného študijného plánu študijného programu, na ktorý je študent na FPVaMV UMB zapísaný, súhlas s uznaním predmetov, ktorého základom je vyhodnotenie obsahovej zhody.

V prípade, ak dekan fakulty žiadosti študenta vyhovie, študijné oddelenie uznané hodnotenia predmetov zapíše do akademického informačného systému najneskôr do začiatku najbližšieho obdobia na ukončenie študijných povinností.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Písomná žiadosť o uznanie predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu Veľkosť: 27.4 kB Formát: docx Dátum: 22.3.2023