Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Akademický senát fakulty

AKADEMICKÝ SENÁT Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (AS FPVaMV UMB) je kolektívnym samosprávnym orgánom FPVaMV UMB, ktorý sa skladá z volených zástupcov akademickej obce FPVaMV UMB.

 

AS FPVaMV UMB sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB volia v priamych a tajných voľbách voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FPVaMV UMB. Členov študentskej časti AS FPVaMV UMB volia priamym tajným hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce FPVaMV UMB. Členom zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce FPVaMV UMB. Členom študentskej časti AS FPVaMV UMB môže byť len člen študentskej časti akademickej obce FPVaMV UMB.

 

AS FPVaMV UMB má 12 členov, z toho 8 zamestnancov a 4 študentov.

 

Funkčné obdobie členov AS FPVaMV UMB je najviac štvorročné.

 

Podrobnosti o postavení, pôsobnosti a spôsobe voľby členov AS FPVaMV UMB určuje Rokovací poriadok akademických senátov fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Zásady volieb do akademických senátov fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

ZLOŽENIE AS FPVaMV UMB (2023 - 2027):

 

Mgr. Dávid Kollár, PhD.

 

predseda AS FPVaMV UMB

člen zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

člen zamestnaneckej časti AS UMB

Mgr. Vladimír Müller, PhD.

 

podpredseda zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

člen zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

Mgr. Simona Kováčová, PhD.

 

tajomníčka AS FPVaMV UMB

členka zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

člen zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

členka zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

členka zamestnaneckej časti AS UMB

doc. PaedDr. Mária Huraj Rošteková, PhD.

členka zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

členka zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

členka zamestnaneckej časti AS FPVaMV UMB

Bc. Terézia Lišková

podpredsedníčka študentskej časti AS FPVaMV UMB

členka študentskej časti AS FPVaMV UMB

Bc. Viktória Čubová

členka študentskej časti AS FPVaMV UMB

Bc. Ingrid Košárová

členka študentskej časti AS FPVaMV UMB

Stanislav Sydelnykov

člen študentskej časti AS FPVaMV UMB

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Správa o činnosti AS FPVaMV UMB za rok 2021 Veľkosť: 105.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.3.2023
Správa o činnosti AS FPVaMV UMB za rok 2020 Veľkosť: 231.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.3.2023
Správa o činnosti AS FPVaMV UMB za rok 2019 Veľkosť: 686 kB Formát: pdf Dátum: 21.3.2023
Rokovací poriadok akademických senátov fakúlt UMB a zásady volieb do akademických senátov fakúlt UMB Veľkosť: 262.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.10.2023
Správa o činnosti AS FPVaMV UMB za rok 2022 Veľkosť: 213.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.11.2023