Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projektová činnosť

APVV

APVV-20-0334 – "Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

APVV-20-0012 – Ekologické zotavenie EÚ v období po období Covid-19

APVV-19-0108 – Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku

APVV-19-0358 – Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych dimenziách (1905-1945)

VEGA

1/0774/22 – Suverenita ako faktor krízy liberálneho svetového poriadku

1/0320/21 – Úloha univerzít pri budovaní znalostnej ekonomiky

1/0453/21 – Politické rozhodovanie v krízovej situácii

1/0551/21 – Spoločensko-politické pozadie (ne)podpory vybraných politických strán v kontexte radikalizačných trendov

1/0185/20 – Mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze po roku 1945 (zrod, vývojové tendencie a odrazy v politickej kultúre)

1/0437/20 – Potenciál a limity zahraničnej politiky Slovenskej republiky v rámci vonkajších vzťahov EÚ

1/0149/19 – Bezpečnostné aspekty zlyhávajúcich štátov

1/0379/19 – Exil zo Slovenska po komunistickom prevrate roku 1948 – identita, integrácia, asimilácia

1/0460/19 – Alternatívy vedeckého skúmania politiky

1/0437/19 – Význam internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania pre konštrukciu identity Európskej únie a zvyšovanie konkurencieschopnosti v európskom priestore

1/0433/18 – Možnosti kognitívnej analýzy bezpečnostných hrozieb na sociálnych sieťach v kybernetickom priestore

1/0551/18 – Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0

1/0449/17 – Post-demokracia ako proces hľadania novej kvality demokracie

1/0949/17 – Koncept mäkkej moci v kontexte transformujúceho sa medzinárodného prostredia a potenciál jeho využitia pre stratégie malých štátov

1/0545/17 – Transformácia bezpečnostného prostredia: aplikácia skúseností štátov Vyšehradskej štvorky na príklade Ukrajiny

1/0755/17 – Spoločensko-politické pozadie voličskej (ne)podpory politickej strany Kotleba - ĽSNS

KEGA

003UMB-4/2022 – Kultúrne konflikty ako faktor polarizovania a radikalizovania modernej slovenskej spoločnosti: Kompendium učebných materiálov pre univerzitné programy historických vied, politických vied, sociológie a sociálnej antropológie

002UMB-4/2019 – Kultúrne kódy „Novej Európy“ na Slovensku v rokoch 1938 - 1945 v medzinárodnej komparatívnej perspektíve

IVF

22220017 - V4 Joint Special Course as a new brand

22110013 – Dezinformácie o COVID a negatívny dopad na schopnosť predchádzať pandémii

22110277 – 1991-2021: 30 rokov spolupráce v rámci V4

21810381 – Wind of Change: Empowering Student Activism in Armenia

21610075 – The V4 towards migration challenges in Europe. An analysis and recommendations 

ERASMUS+ KA2

KA203-6CDB50C8 – Fakespotting

MZVEZ SR

J6N3G4MNJM – Dobré praktiky členských štátov Európskej únie v prevencii radikalizácie a násilného extrémizmu vedúceho k terorizmu - úloha vzdelávania pre podporu chránených záujmov spoločnosti

MVZP/2017/56 – Vytvorenie národného systému stratégie posudzovania a riadenia bezpečnostných rizík

MVZP/2017/57 – Speaking Tours 2017 - Priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky

MVZP/2017/58 – Online séria odborných študijných textov a metodických pomôcok pre stredné školy. Strategické zameranie zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO

F5QLSXQL7I – Human Forum 2016: diskusné fórum o ľudských právach a Európskej únii

INÉ

SEMOD-EL76/27-10/2021 – Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti pre realizáciu systému novej civilnej ochrany SR

Fascism, Anti-Semitism, and the Holocaust in Slovakia (Theories, Relations, and Consequencies)

Shared history of central Europe - spoločná história strednej európy

Cognitive Analytics for Real-World Security Threats