Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Medzinárodná konferencia - Plural Diplomac Plural Diplomacies

Diplomacia 2.0?

Diplomacia je umenie zamlčať stomi slovami to, čo by sa dalo povedať jedným.“ napísal niekedy v prvej polovici 20. storočia Saint-John Perse, francúzsky literát a nositeľ Nobelovej ceny. Áno, aj takto vtipne sa dá hovoriť o diplomacii. Z odborného hľadiska ju vo svojich prácach definuje napríklad Satow „ako využitie inteligencie a taktu vo vedení oficiálnych vzťahov medzi vládami nezávislých štátov, alebo stručnejšie, ako riešenie záležitostí medzi štátmi mierovými prostriedkami“. Tento uhol pohľadu presne zodpovedal obrazu svetového politického systému v 19. či 20.storočí, kedy štáty vestfálskeho typu dominovali svetovému systému. V ostatných desaťročiach sa však v systéme medzinárodných vzťahov objavujú noví aktéri ako medzinárodné organizácie, nadnárodné koncerny, mimovládne organizácie a iné subjekty, ktoré vytvárajú nové siete, generujú nové vplyvy, vytvárajú závislosti. Diplomacia ako jeden z prostriedkov riadenia a ovplyvňovania týchto vzťahov sa rovnako musí prispôsobovať, modifikovať, vyvíjať.

Ambíciou medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Rôznorodá diplomacia“, ktorú pripravila Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v dňoch 25. a 26. októbra 2017, bolo prezentovať vývoj rôznych foriem diplomacie. Nová diplomacia štátov (diplomacia 2.0), diplomacia v nových prostrediach, diplomacia nových aktérov, nové zručnosti diplomatov... Päťdesiat odborníkov zo štyroch kontinentov našej planéty sa zúčastnilo tohto vedeckého podujatia. Parlamentná diplomacia, športová diplomacia, kultúrna diplomacia, verejná diplomacia, hospodárska diplomacia ale aj diplomacia podniková, e-diplomacia, univerzitná diplomacia, vojenská diplomacia, európska diplomacia, globálna diplomacia boli skloňované ústami odborníkov z Južnej Kórey, Azerbajdžanu, Dubaja, Rumunska, Poľska, Bulharska, Kamerunu, Maroka, Alžírska a Slovenska a ako pravidelne už desať rokov aj početnou skupinou francúzskych účastníkov z univerzitného, súkromného a verejného sektora. Tento krát bol hlavný partner podujatia Univerzita vo Versailles, Saint Quentin-en-Yvelines, ktorej 6 členný tím zavítal do Banskej Bystrice. Okrem nich to boli kolegovia z Univerzity v Toulouse, Grenoblu, Lyonu, Paríža. Úspešný deň sme zakončili videokoferenciou z predstaviteľom Stálej diplomatickej misie Francúzskej republiky pri OSN v New Yorku.

Dekan FPVaMV, Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., privítal na slávnostnom otvorení konferencie rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., ďalej Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike pána Christopha Leonziho, Mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej republiky v Slovenskej republike pani Yordanku Chobanová ako aj pána J. Liam Wasley zástupcu vedúceho diplomatickej misie Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike. Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku venovalo konferencii zvláštnu pozornosť, nakoľko diplomacia ako jeden z nástrojov zahraničnej politiky štátu je špecifický, významný a príznačný znak jeho zahraničnopolitického pôsobenia. Jeho excelencia pán Léonzi, okrem úvodného slova participoval na konferencii aj ako jej účastník a prihovoril sa s témou budovania európskej diplomacie.

Už desať rokov Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov pripravuje podobné úspešné vedecké podujatia v partnerstve s francúzskymi univerzitnými pracoviskami. Za toto desaťročné obdobie sa nám podarilo pripraviť 15 vedeckých konferencií a publikovať 18 zborníkov (monografií) v parížskom vydavateľstve l’Harmattan.

Autor článku: Doc. PaedDr. Radovan GURA, PhD.

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

FPVaMV UMB

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
photogallery8592 Veľkosť: 129.8 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
photogallery8596 Veľkosť: 108 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
photogallery8594 Veľkosť: 127.8 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
photogallery8595 Veľkosť: 141.2 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
photogallery8593 Veľkosť: 151.7 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
photogallery8598 Veľkosť: 145.2 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
photogallery8597 Veľkosť: 141.1 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
photogallery8599 Veľkosť: 179.9 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
photogallery8600 Veľkosť: 125.5 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
photogallery8601 Veľkosť: 128.4 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
photogallery8602 Veľkosť: 139.8 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023