Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyšehradské mládežnícké fórum

18.11.2020

Diskusia, side event VYF 2020, organizovaný v spolupráci s Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) nesúca názov "Visegrad Group as Regional Cooperation: the Austrian Perspective“

Aké sú možnosti a limity spolupráce medzi Rakúskom a Vyšehradskými krajinami? Môže rozšírenie Vyšehradskej štvorky skutočne pridať hodnotu pre jej členské štáty a pre  Rakúsko? Alebo je potrebné sa sústrediť skôr na iné formáty spolupráce, ako napríklad Slavkovský formát? Predstavuje integrácia Rakúska do formátu V4 budúcnosť strednej Európy?

Hostia diskusie: 

  • Emil Brix, riaditeľ Vienna School of International Studies, Austria
  • Gerhard Eisl, vedúci oddelenia Makroregionálnych stratégií EÚ, Rakúske Spolkové ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti, Viedeň, Rakúsko
  • Claudia Gamon, europoslankyňa EP

Pozvaní rečníci diskusie sa zhodli na dôležitosti spoločného historického princípu krajín V4+, ktorý bude bezprostredne významným faktorom pri formovaní vzťahov aj v budúcnosti. Ako bolo poznamenané, Rakúsko je s krajinami V4 spojené aj z iného dôležitého hľadiska – ekonomicky. Diskutujúci hostia uzavreli podujatie s názorom, že najlepšia budúcnosť daného regiónu je za predpokladu dobrej spolupráce a prehlbovania aj inštitucionálnej kooperácie. Tá však podľa nich závisí na kompromisoch, ujasnení a vymedzení názorových rozdielností, no predovšetkým nejasností v otázkach právneho štátu, ekonomického smerovania, či vzájomných záujmov. Dôležitým faktorom je podľa hostí aj stav a otvorenosť spoločnosti v jednotlivých krajinách. Ako aj pani europoslankyňa zdôraznila, stredná Európa bude jednotná  a silná len natoľko, ako bude jednotná Európska únia.              

Diskusia zo dňa  18.11.2020 je dostupná online na : https://www.youtube.com/watch?v=2iiC8WBWFt4

3.12.2020

Panelová diskusia VYF 2020 na tému "V4 after 2020: Will the COVID-19 pandemic spell the end of the V4+ format?“. 

Vyšehradská skupina počas celej svojej existencie čelila mnohým výzvam rôzneho charakteru a 30. výročie je ukážkou všetkých jej úspešných snáh pri riešení najnaliehavejších otázok agendy V4. Názory na to, či by mala V4 zostať na súčasnej úrovni spolupráce, alebo by sa mohla pretransformovať na širšiu platformu s viacerými partnerskými krajinami z európskeho regiónu sa líšia.

Hostia diskusie:

  • Martin Cimerman – Central Europe Desk, Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic
  • Pavlína Janebová - Deputy Research Director, Association for International Affairs, Czech Republic 
  • Łukasz Ogrodnik - Analyst, The Polish Institute of International Affairs, Poland
  • Dániel Varga- Project Associate, Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy, Hungary
  • Daniel Martínek- Research Associate, Institute for the Danube Region and Central Europe, Austria

Záznam živého vysielania diskusie je dostupný online: https://www.youtube.com/watch?v=cmBqMODM3lg

3.12.2020

Záznam živého vysielania z vyhodnotenia workshopov VYF 2020 zameraných na tému  "Smerovanie V4: podarilo sa COVID-19 posilniť alebo oslabiť ideu V4 + formátu? "

Záznam dostupný online na : https://www.youtube.com/watch?v=CheQLaU4fNM&t=1302s

4.12.2020

Celodenná simulácia zasadnutia Severoatlantickej rady na tému "How will the COVID-19 pandemic shape the Euro-Atlantic defence structure?". Účastníci VYF v roli reprezentantov jednotlivých členských štátov diskutujúci a snažiaci sa nájsť kompromis na kľúčové otázky.

Detailný popis projektu

       V Banskej Bystrici sa v roku 2020 aj napriek výnimočnej situácii už deviatykrát podarilo zorganizovať tradičné podujatie spojené so začiatkom decembra, Vyšehradské mládežnícke fórum, vďaka ktorému sa na virtuálnej pôde stretli mladí akademici a odborníci z krajín V4 a partnerskej krajiny Rakúska. Tento rok sa sprievodné podujatie, nadväzujúce na obsahovú stránku projektu, realizované v spolupráci s partnerskou organizáciou na tému "Visegrad Group as Regional Cooperation: the Austrian Perspective“. Aj vďaka netradičnej forme podujatia prijali pozvanie také výrazné osobnosti ako rakúska europoslankyňa Claudia Gabon, riaditeľ Vienna School of International Studies Emil Brix a Gerhard Eisl z rakúskeho ministerstva zahraničných vecí. Živý prenos diskusie zabezpečil priestor na otázky aj pre participantov, či širokú verejnosť a to na tému Vyšehradská skupina ako regionálna spolupráca: rakúska perspektíva.

       Samotné VYF 2020 vyvrcholilo dvojdňovou konferenciou v dňoch 3. až 4. decembra 2020. Online konferenciu úvodným prejavom otvoril už v súčasnosti bývalý prezident Euroatlantického centra Tomáš Čekme. Následne konferencia pokračovala panelovou diskusiou zameranou na vplyv bezprecedentnej situácie šírenia koronavírusu na vzájomné vzťahy krajín V4 a Rakúska. Na tému "V4 after 2020: Will the COVID-19 pandemic spell the end of the V4+ format? “ a ohľadom perspektívy vývoja vzájomných vzťahov krajín po roku 2020 diskutovali rečníci z rôznych sfér členských krajín Vyšehradskej skupiny a Rakúska. Panelová diskusia bola vysielaná naživo na kanály Euroatlantického centra cez platformu YouTube. Na panelovú diskusiu priamo nadviazali tri workshopy, prostredníctvom ktorých mali participanti z krajín V4 pod vedením mladých lídrov a odborníkov možnosť zamýšľať sa nad možnosťami zjednotenia a kooperácie politík v rámci krajín V4+ v boji proti pandémii koronavírusu COVID-19. Hlavnou otázkou workshopov bolo, či pandémia zjednotí a posilní alebo naopak rozdelí tieto susedské krajiny, ako koronavírus COVID-19 ovplyvní politiky jednotlivých štátov, čo bude bezprostredne vplývať aj na ich zahranično-politické smerovanie a orientáciu. Participanti mali počas workshopov za úlohu vypracovať jednotlivé stanoviská slúžiace ako základ konštruktívneho dialógu medzi krajinami V4 smerujúcich k adaptácii na danú situáciu a k prehĺbeniu spolupráce medzi jednotlivými krajinami Vyšehradskej skupiny a Rakúska vytvárajúc formát V5, alebo viac inštitucionalizovanej formy spolupráce  napríklad v modeli Stredoeurópskej federácie.

       Druhý a zároveň záverečný deň konferencie, 4.12.2020,  prebiehal formou celodennej simulácie zasadnutia Severoatlantickej rady, ktorá sa tentokrát zamerala na dopad a vplyv pandémie koronavírusu COVID-19 na bezpečnostnú štruktúru organizácie a jej členov. Participanti mali vďaka tejto forme jedinečnú príležitosť prezentovať a obhajovať postoje jednotlivých delegácií členských štátov NATO a využiť tak svoje diplomatické schopnosti. Ich hlavnou úlohou bolo určiť smerovanie najväčšej bezpečnostnej regionálnej organizácie na svete v kontexte pretrvávajúcej pandémie a stupňujúcich sa kybernetických útokov. Rešpektujúc všetky epidemiologické opatrenia, simulácia sa uskutočnila v online priestore. Technicko-organizačný tím priebeh celej konferencie zabezpečoval z pôdy Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorej priestory sú prispôsobené aj na takýto druh podujatí.

       Vyšehradské mládežnícke fórum je projekt s dlhoročnou tradíciou organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s partnerskými organizáciami z krajín V4 a Rakúska, konkrétne s Junior Diplomat Initiative, The Polish Forum of Young Diplomats, Mathias Corvinus Collegium, Institute for Danube Region and Central Europe a s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Deviaty ročník Vyšehradského mládežníckeho fóra sa uskutočnil vďaka podpore Sekcie verejnej diplomacie NATO a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Viac informácií nájdete na: http://vyf.eac.sk/wordpress/ alebo na: https://www.facebook.com/VisegradYouthForum