Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Slovenské bezpečnostné fórum 2022

Hlavné zameranie konferencie je vymedzené na regionálne a globálne bezpečnostné otázky, ktoré sa bezprostredne týkajú Slovenska, rovnako ako aj na rôzne dialógy, ktoré sú orientované na riešenie problémov z pohľadu SR ako člena NATO a EÚ. Šestnásty ročník so sebou prinesie niekoľko unikátnych príspevkov a konštruktívnych debát odborníkov z vedecko-výskumného prostredia, akademickej sféry, členov mimovládnych organizácií a v neposlednom rade aktívnych mladých lídrov, zaoberajúcich sa bezpečnostnou politikou a medzinárodnými vzťahmi.

Jedným z hlavných cieľov SBF 2022 je vytvorenie platformy pre otvorenú diskusiu o vývoji priorít bezpečnostnej a obrannej politiky SR ako člena NATO a EÚ. Konferencia je preto rozdelená na tri panelové diskusie, v rámci ktorých budú mať rečníci z vládnej, mimovládnej a akademickej sféry možnosť diskutovať o najaktuálnejších výzvach, ktorým Slovenská republika ako jeden z členov NATO a EÚ čelí. Prvá panelová diskusia sa preto bude venovať konkrétnym reakciám Severoatlantickej aliancie, Európskej únie, a napokon aj samotnej Slovenskej republiky na ruskú agresiu voči Ukrajine. Návrat vojny na európsky kontinent v súčasnosti markantne mení európsku a medzinárodnú scénu a našou snahou je zdôrazniť dôsledky vojny na Ukrajine na Slovensko a svet. Nastavenie bezpečnostných a obranných smerovaní nielen Severoatlantickej aliancie, ale aj zvýšenie obrannej autonómie samotnej Európskej únie patrili medzi jedny z najpodstatnejších tém uplynulého roka. Preto k ďalším prioritám projektu patrí aj priblíženie iniciatívy NATO 2030. Posledná panelová diskusia bude o čoraz naliehavejšej téme – dezinformáciách ako nástroji propagandy, ktorej čelíme každým rokom viac a viac. Účelom konferencie je dospieť k záverom, ktoré môžu byť následne aplikovateľné pri riešení kľúčových otázok v rámci bezpečnostného, či zahranično-politického spektra na regionálnej a globálnej úrovni. Výstupy z konferencie môžu poslúžiť ako odporúčania, ktoré by SR mohla využiť aj v rámci svojho pôsobenia v NATO či EÚ.

S SBF sa neodmysliteľne spája aj sprievodné podujatie Okrúhly stôl mladých lídrov, ktorý sa počas predchádzajúcich ročníkov projektu osvedčil ako jedinečný formát, poskytujúci priestor pre interaktívnu diskusiu. Priama diskusia za okrúhlym stolom umožní zúčastneným zdieľať svoje názory na problematiku dezinformácií a kritického myslenia. Otázkami ako mladí ľudia pristupujú k dezinformáciám, a ako s nimi efektívne bojujú, sa budú zaoberať pod odborným dohľadom. Úlohou mladých lídrov bude, v rámci sprievodného podujatia, vypracovať odporúčania a návrhy riešenia otázok spojených s vplyvom vonkajších činiteľov na mladú generáciu, z časti ktorej sa rodí budúca politická scéna.

Viac informácií sa nájdete : https://sbf.eac.sk/