Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Bezpečnostné fórum 2018

FPVaMV UMB 7. až 8. februára 2018 hostila v poradí už 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnostné fórum, ktorá v súčasnosti funguje ako nezávislá a zároveň odborná platforma pre diskusiu akademickej a odbornej verejnosti o súčasnom bezpečnostnom prostredí, o aktuálnych problémoch bezpečnosti a bezpečnostnej politiky nielen Slovenskej republiky ale aj vo svete.

Tento ročník podujatia, nad ktorým opäť prevzali záštitu dvaja ministri, a to Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, a Minister obrany SR Peter Gajdoš, sa okrem teoretických aspektov výskumu bezpečnosti zaoberal aj problematikou terorizmu ako starého spôsobu boja novými metódami. Veľký priestor bol venovaný budovaniu bezpečnostného povedomia prostredníctvom vzdelávacieho systému na Slovensku, novej strategickej koncepcii USA, ako aj vybraným aspektom bezpečnostnej politiky EÚ, národnej a regionálnej bezpečnosti.

Skúmanie bezpečnosti sa v súčasnej spoločnosti rozvíja viacerými smermi a spôsobmi. Fenomén bezpečnosti je súčasťou vojenských vied, politológie, medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva a tento výskum sa posúva z parciálnych rovín do roviny samostatnej vednej disciplíny, hoci táto disciplína vykazuje mnohé interdisciplinárne znaky. Nové podnety pre skúmanie bezpečnosti súvisia so zmenou medzinárodného prostredia, ukončením studenej vojny a nástupom tzv. postbipolárneho obdobia. Vojenské aspekty bezpečnosti prestali byť ústrednou témou analýz a výskum sa začal primárne orientovať na tzv. nevojenské aspekty bezpečnosti, ako extrémizmus, radikalizmus, humanitárne otázky, environmentálne problémy, ale aj terorizmus a vnútroštátne konflikty, resp. zlyhávanie štátov.

Keďže predmet výskumu je pomerne široký, panuje v ňom nielen názorová, ale aj teoretická a terminologická rozmanitosť. V tomto zmysle chce Katedra bezpečnostných štúdií prispieť k výskumu bezpečnosti prostredníctvom výmeny informácií a poznatkov vedeckých pracovníkov, odborníkov z praxe z domácich a zahraničných univerzít a štátnych inštitúcií, ktorá sa uskutočňuje aj prostredníctvom tejto dvojdňovej medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečnostné fórum“ a vydaním vedeckého recenzovaného zborníka z podujatia v anglickom jazyku, ktorý predkladá na indexovanie do databázy Web of Science.

V úvode konferencie sa spolu s dekanom fakulty doc. PhDr. Branislavom Kováčikom, PhD. hosťom prihovoril štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Lukáš Parízek a štátny tajomník Ministerstva obrany SR Róbert Ondrejcsák.

Aj tento rok bola konferencia organizovaná v spolupráci s dlhoročnými významnými partnermi - Centrom krízového riadenia na Univerzite Mateja Bela, Euroatlantickým centrom, Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Vysokou školou bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ďalej Západočeskou univerzitou v Plzni, Policajnou akadémiou ČR v Prahe, Metropolitnou univerzitou v Prahe, Univerzitou v Belehrade, Fakultou európskych právnych a politických štúdií v Novom Sade, Fakultou politických vied Univerzity Čiernej Hory v Podgorici, Vyššou školou verejnej a individuálnej bezpečnosti Apeiron v Krakove a Fakultou Národnej bezpečnosti Národnej akadémie obrany vo Varšave.

 

Autor článku: Mgr. Dávid Kollár, PhD.

 

Viac informácií nájdete na: http://www.fpvmv.umb.sk/bezpecnostne-forum-2018/

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
16 Veľkosť: 134 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
17 Veľkosť: 139.5 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
19 Veľkosť: 155.2 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
22 Veľkosť: 135.4 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
18 Veľkosť: 114.5 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
21 Veľkosť: 161.1 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
27 Veľkosť: 149.7 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
29 Veľkosť: 160.2 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
30 Veľkosť: 212.7 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
20 Veľkosť: 161.7 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
28 Veľkosť: 171 kB Formát: jpg Dátum: 10.2.2023
program-befo-2018 Veľkosť: 1.33 MB Formát: pdf Dátum: 10.2.2023