Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Alumni klub

VÁŽENÁ ABSOLVENTKA, VÁŽENÝ ABSOLVENT,

Alumni klub je teda určený práve vám, ktorí ste si FPVaMV zvolili za svoju alma mater a strávili na nej niekoľko rokov náročného štúdia.

Úspešným ukončením svojho štúdia samozrejme ešte nemusíte väzby s fakultou pretrhnúť. Práve naopak, Alumni klub FPVaMV UMB si kladie za cieľ vytvoriť nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, absolventmi a fakultou  a umožniť vzájomnú spoluprácu  a kontakt medzi  absolventmi, ktorí úspešne ukončili fakultu. Členstvo v klube je dobrovoľné, bezplatné a oprávňuje členov k mnohým výhodám.

AKTIVITY ALUMNI KLUBU FPVAMV UMB

  • vytvorenie väzby medzi fakultou a jej absolventmi,
  • získavanie informácií o uplatniteľnosti absolventov,
  • sprístupnenie najnovších poznatkov a trendov vo vede a výskume pre absolventov fakulty
  • pomoc absolventom na trhu práce
  • získanie spätnej väzby od absolventov za účelom skvalitnenia pedagogických a výskumných procesov na fakulte
  • podpora spoločenských a odborných podujatí študentov a absolventov fakulty (konferencie, sympóziá, semináre, kurzy, exkurzie, výstavy a iné odborné a kultúrne podujatia),     
  • spolupráca so svojimi členmi pri nadväzovaní stykov so zahraničnými subjektmi, pri výmene informácií, zabezpečovaní stáží a pri iných formách získavania nových poznatkov,
  • propagácia a šírenie dobrého mena fakulty,      
  • vytváranie priestoru a podmienok pre vzájomnú pomoc, výmenu poznatkov a informácií medzi absolventmi navzájom a univerzitou, absolventmi

Harmonogram_akademického_roka_20222023(1)