Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rozvrh hodín

Začiatok výučbovej časti letného semestra 2023/2024: 12. februára 2024

Koniec výučbovej časti letného semestra 2023/2024: 11. mája 2024

 

Doplňujúce informácie pre študentov DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (1. a 2. stupeň štúdia):

Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov. Výučba sa uskutočňuje prezenčnou formou podľa zverejneného rozvrhu hodín. Počas prvých týždňov semestra môže v rozvrhu hodín dochádzať k zmenám, o ktorých sú študenti informovaní prostredníctvom zverejnenia aktualizácie rozvrhu hodín. O mimoriadnych zmenách, ku ktorým dochádza v priebehu semestra, sú študenti informovaní prostredníctvom oznamov zverejnených na fakultnej internetovej stránke alebo prostredníctvom komunikácie študentov a vyučujúcich.

Do rozvrhu hodín nie sú zaraďované povinne voliteľné a výberové predmety, ktorých výučba sa v priebehu semestra nerealizuje z dôvodu nízkeho počtu študentov zapísaných na tieto predmety, prípadne z iných objektívnych dôvodov súvisiacich s personálnym zabezpečením predmetu. Zoznam predmetov, v prípade ktorých nebude výučba počas semestra prebiehať, sa zverejňuje na internetovej stránke pred začatím semestra.

Výučba sa realizuje formou vyučovacích blokov v trvaní 80 minút. Jednotlivé bloky sú oddelené prestávkou v trvaní 15 minút. Výučba seminárov niektorých predmetov je rozdelená do párnych a nepárnych (kalendárnych) týždňov (tzn. napríklad 38. kalendárny týždeň = párny týždeň, 39. kalendárny týždeň = nepárny týždeň...).

V prípade prednáškových častí odborných predmetov sú mená vyučujúcich v rozvrhu hodín označené čiernou farbou. V prípade seminárnych (povinných) častí odborných predmetov sú mená vyučujúcich v rozvrhu hodín označené červenou farbou.

V prípade prednáškových častí jazykových predmetov sú mená vyučujúcich v rozvrhu hodín podfarbené tyrkysovou farbou. V prípade seminárnych (povinných) častí jazykových predmetov sú mená vyučujúcich v rozvrhu hodín podfarbené zelenou farbou.

Pre účely lepšej organizácie výučby sú študenti rozdelení do študijných (seminárnych) skupín. Informácie o rozdelení študentov (ročníkov) do študijných skupín sprostredkúva a zverejňuje študijné oddelenie fakulty.  

 

 

Doplňujúce informácie pre študentov EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA (1. a 2. stupeň štúdia):

Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov. Prezenčná časť výučby je sústredená do vyučovacích blokov a v letnom semestri 2023/2024 sa realizuje vo virtuálnom prostredí MS Teams. Výučba sa realizuje v piatok a/alebo v sobotu podľa zverejneného rozvrhu. Počas prvých týždňov semestra môže v rozvrhu dochádzať k zmenám, o ktorých sú študenti informovaní prostredníctvom zverejnenia aktualizácie rozvrhu výučby. O mimoriadnych zmenách, ku ktorým môže dôjsť v priebehu semestra, sú študenti informovaní prostredníctvom študijného oddelenia alebo prostredníctvom komunikácie študentov a vyučujúcich. 

 

 

Doplňujúce informácie pre študentov 3. stupňa štúdia:

Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov. Výučba predmetov študijnej časti individuálneho študijného plánu doktorandov dennej aj externej formy štúdia sa uskutočňuje prezenčnou formou prostredníctvom konzultácií realizovaných podľa harmonogramu, ktorý sa zverejňuje na internetovej stránke fakulty.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Timetable FPVaMV MBU - Summer Semester 2023/2024 Veľkosť: 504.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2024
Rozvrh hodín študentov DENNEJ formy štúdia v letnom semestri 2023/2024 - aktualizácia k 15. 2. 2024 Veľkosť: 323.1 kB Formát: pdf Dátum: 16.2.2024
Rozvrh hodín študentov EXTERNEJ formy štúdia v letnom semestri 2023/2024 Veľkosť: 349.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.2.2024