Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vnútorné predpisy týkajúce sa štúdia

Študijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013

Študijný poriadok UMB v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013

Konsolidované znenie Študijného poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. 1. 2013

 

Etický kódex Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Etický kódex Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Disciplinárny poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov a rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Disciplinárny poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov a rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Štipendijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štipendijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na UMB

 

Smernice UMB

Smernica č. 4/2015 o priznávaní sociálnych štipendií študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smernica č. 17/2016 o spoločných študijných programoch na UMB v Banskej Bystrici

Smernica č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smernica č. 8/2019 o ochrane duševného vlastníctva na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smernica č. 3/2021 o priznávaní tehotenského štipendia študentkám Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smernica č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smernica č. 11/2021 o udeľovaní ECTS kreditov za extrakurikurálne aktivity na UMB

Smernica č. 12/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2022/2023

Smernica č. 7/2022 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2023/2024

 

Vnútorné predpisy FPVaMV UMB

Zásady realizácie komisionálnej formy hodnotenia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pravidlá uznávania predmetov absolvovaných v predchádzajúcom štúdiu