Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Habilitačné konanie

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici má právo konať habilitačné a vymenúvacie konanie bez časového obmedzenia v odboroch Medzinárodné vzťahy a Politológia.

POSÚDENIE MATERIÁLOV UCHÁDZAČA 

Postup a požiadavky pre uchádzačov o habilitačné konanie (platné od 24.3.2015)

Podanie žiadosti

Každý uchádzač o habilitačné konanie pred podaním žiadosti predloží prodekanovi pre vedeckovýskumnú činnosť, resp. na referát pre VVČ a DrŠ prílohy e) až l) podľa Smernice č. 1/2022 Čl. 1, ods. 3. 

Externý uchádzač

Externý uchádzač z inej vysokej školy v SR alebo zo zahraničia predkladá okrem VPCH s prílohami na posúdenie aj:

  • 1 originál monografie, ktorú publikoval,
  • zoznam vedených bakalárskych a diplomových prác minimálne za posledné 3 roky (meno študenta, téma práce, odbor štúdia),
  • písomná informácia o preukázaní spolupráce s FPVaMV UMB v Banskej Bystrici v oblasti pedagogickej, publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti.

Posudzovanie

Po doručení týchto materiálov prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť postúpi materiály uchádzača na posúdenie Rade garantov, ktorá pozostáva z garanta a spolugarantov odboru, v ktorom sa uchádza o habilitačné konanie, prodekana pre vedu a výskum a prodekana pre štúdium.

Rada garantov rozhodne, či uchádzač spĺňa, resp. nespĺňa kritériá, o čom informuje predsedu vedeckej rady.

Žiadosť na habilitačné konanie

Ak uchádzač spĺňa kritériá, môže predložiť žiadosť o začatie habilitačného konania a ostatné dokumenty v zmysle smernice UMB č. 1/2022 o postupe získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zbierka zákonov 246/2019 Nová vyhláška o habilitačnom a inauguračnom konaní Veľkosť: 547.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.7.2022
Prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov habilitácia Veľkosť: 15.1 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Prehľad realizovaných výskumných úloh Veľkosť: 16.7 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Zoznam výstupov pre prax Veľkosť: 16.1 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Zoznam ďalších preukazateľných ohlasov na vedeckú a odbornú činnosť habilitácia Veľkosť: 16.7 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Návrh tém habilitačnej prednašky Veľkosť: 15.9 kB Formát: docx Dátum: 28.7.2022
Smernica č. 1/2022 o postupe získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Veľkosť: 662.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2023
Príloha č. 1 k smernici 1/2022 Veľkosť: 157 kB Formát: doc Dátum: 28.2.2023
Príloha č.3 k smernici 1/2022 Veľkosť: 68.5 kB Formát: doc Dátum: 28.2.2023
Smernica č. 12/2021 o školnom a poplatkoch na UMB v AR 2022/2023 Veľkosť: 381.7 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2023
Smernica 9/2021 záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici Veľkosť: 746.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.2.2023
Kritéria medzinarodné vztahy politológia schválené Vedeckou radou UMB v Banskej Bystrici 25.5.2023 Veľkosť: 36.6 kB Formát: docx Dátum: 7.6.2023