Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyšehradské mládežnícke fórum 2021 - 2. 12. - 3. 12.

V dňoch od 2.-3. decembra 2021 sa uskutočnil v poradí už 10. ročník Vyšehradského mládežníckeho fóra. Projekt prebehol v spolupráci s partnerským organizáciami z krajín V4 a Rakúska a záštitu nad konferenciou prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.
Aj tento rok bol projekt realizovaný v online priestore a virtuálne zblížil mladých lídrov a odborníkov z krajín V4 a Rakúska.

Vyšehradské mládežnícke fórum (VYF) predstavuje jedinečný projekt, ktorý vytvára platformu na prehĺbenie vzájomnej spolupráce a poznatkov medzi odborníkmi a mladými budúcimi lídrami krajín V4. Hlavným cieľom VYF je zvýšiť povedomie a záujem mladých študentov, ako aj širokej verejnosti o
oblasti aktuálnych otázok zahraničnej a bezpečnostnej politiky Vyšehradskej skupiny. Prostredníctvom panelovej diskusií, workshopov, simulácie a e-learningov, ktoré prebiehali ako súčasť projektu VYF 2021 tak koncept aktívne podporil myšlienku vyšehradskej spolupráce a súdržnosti.

Projekt pozostával z dvoch častí. Prvá časť projektu bola zameraná na zvýšenie povedomia participantov o formáte V4 a jeho fungovaní. Mladí lídri sa pomocou e-learningov podieľali na zaujímavých prednáškach a diskusiách vyzdvihujúcich 30 ročnú tradíciu V4 spolu s rakúskou perspektívou upriamujúcou sa na Slavkovský formát. Personálne obsadenie jednotlivých e-learningov predstavovali odborníci z krajín V4, ktorí zhodnotili 30 rokov fungovania krajín v tomto formáte.

Druhou časťou projektu bola dvojdňová konferencia, ktorá sa skladala z panelovej diskusie, workshopov a simulácie zasadnutia NATO. Panelová diskusia sa niesla v znamení hodnotenia 30 rokov V4, čím voľne nadväzovala na e-learningy a formovala odporúčania budúcej spolupráce. Panelu sa zúčastnili odborníci z V4 a Rakúska. Workshopy viedli participantov k samostatnej práci a otvorili diskusiu diskusii na tému odporúčaní a možností budúcej spolupráce V4 aj jej možného rozšírenie o Rakúsko. Simulácia bola poslednou aktivitou v rámci projektu. Participanti si mali možnosť si vyskúšať úlohu delegátov zasadnutia krajín NATO, kde každý participant vystupoval ako reprezentant jednej z členských krajín.

V priebehu simulácie sa pokúsili vyriešiť najzásadnejšie bezpečnostno-politické otázky súčasnosti, ako napríklad boj proti pandémii, hybridné hrozby alebo migrácia a klimatické zmeny.

Podrobný program konferencie nájdete na internetovej stránke: www.vyf.eac.sk

Organizátorom Vyšehradského mládežníckeho fóra 2021 je Euroatlantické centrum, nezávislá slovenská mimovládna organizácia združujúca mladých profesionálov a študentov z oblasti medzinárodných vzťahov, zahraničnej politiky SR a bezpečnosti, v spolupráci s partnerskými organizáciami Forum of
Young Diplomats z Poľska, House of European Affairs and Diplomacy z Maďarska, Junior Diplomat Initiative z Českej republiky a Danube Region and Central Europe z Rakuska. Projekt finančne podporili NATO a Vyšehradský fond.

Komplikovaná pandemická situácia síce nedovolila uskutočnenie projektu v plnom formáte/prezenčne, no napriek tomu sa konferencia VYF 2021 úspešne uskutočnila v online priestore bez akéhokoľvek dopadu na kvalitu projektu.