Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

EFPOLIT Tour des écoles - 18. 11.

Aj v tomto semestri pokračovala Asociácia frankofónnych študentov vo vzdelávacom projekte s názvom Tour des écoles na vybraných základných školách v Banskej Bystrici. Šlo o stretnutia dištančnou formou so žiakmi 5.-8. ročníka základných škôl.

Cieľom spolkového projektu bolo oboznámiť žiakov, ktorí si vyberajú francúzsky jazyk, alebo sa jeho štúdiu už venujú, s krásami Francúzska, francúzskeho jazyka, ale aj kultúry a jeho rozmanitej geografie. Interaktívna prednáška bola spojená prezentáciou daných faktov, kvízom, v ktorom sa mohli študenti priamo zapojiť a otestovať si nové fakty, a ďalej bol priestor pre zaujímavú diskusiu. Mladým žiakom boli predstavené jednotlivé francúzske regióny, kultúra, geografia, ale aj veľmi dôležité postavenie Francúzska v EÚ.

Dôležitým cieľom bolo i vyzdvihnúť dôvody a výhody štúdia francúzskeho jazyka, nie len v akademickej sfére, ale aj budúcej pracovnej. Členovia Asociácie frankofónnych študentov sa v krátkej diskusii podelili o ich skúsenosti s Francúzskom, či už absolvovaním programu Erasmus +, skúsenosťami so štúdiom francúzštiny, ale aj ich jedinečnými zážitkami s francúzskou kultúrou.

Do projektu Tour des écoles v akademickom roku 2020/2021 bolo oslovených 12 základných škôl. Zo všetkých oslovených škôl prejavili záujem o spoluprácu 3 základné školy z Banskej Bystrice a 1 základná škola zo Zvolena. Vzhľadom na pandemickú situáciu bola Asociácia frankofónnych študentov nútená realizovať projekt v online priestore prostredníctvom platforiem Zoom, MS Teams a Google Meet.

Prvýkrát sa projekt v tomto semestri uskutočnil dňa 18.11.2021 na ZŠ Ďumbierska. V tento deň EFPOLIT prednášal dvom triedam v 6. ročníku. Detských poslucháčov aj pani učiteľku prednáška veľmi zaujala. Aktívne odpovedali na otázky počas prezentácie a zabavili sa na kvíze, ktorý bol pre nich pripravený. Zaujímali sa o zážitky prezentujúcich z Francúzska, prečo sa rozhodli francúzsky jazyk študovať a aké výhody im táto znalosť priniesla.

Ďalej bol projekt realizovaný na ZŠ Slobodného slovenského vysielača dňa 24.11.2021 a 30.11.2021. Rovnako ako aj na ZŠ Ďumbierska, aj na ZŠ Slobodného slovenského vysielača zožal projekt Tour des écoles veľký úspech nielen u žiakov ale aj u vyučujúcich. Dokonca si žiaci mali vďaka ochotným vyučujúcim možnosť kvíz vyplniť na školských tabletoch, a tak z pripravenej interaktívnej hodiny mali ešte väčší zážitok.

Poslednou základnou školou, kde bol projekt realizovaný členmi Asociácie frankofónnych študentov, bola ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene. Jedna škola, ZŠ a MŠ Jána Bakossa z Banskej Bystrice, požiadala EFPOLIT o zaslanie krátkej komentovanej prezentácie, pretože kvôli situácii neboli schopní interaktívnu hodinu zrealizovať.