Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História fakulty

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov  vznikla v roku 1995 rozhodnutím Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bolo to rozhodnutie, ktoré vyplývalo z potrieb založiť a etablovať na Slovensku doposiaľ netradičné študijné odbory - politológiu, medzinárodné vzťahy a diplomaciu, pretože Slovensko po roku 1989 prijatím demokratického politického systému  a vstupom na medzinárodnú scénu potrebuje vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre prácu v orgánoch štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, ako aj pre medzinárodnú spoluprácu  a prácu v zahraničnej službe.

Dekani fakulty:

Peter_Kulašik

prof. PhDr. Peter KULAŠIK, CSc.

1995 - 2002

2005 - 2012

František_Briška

doc. PhDr. František BRIŠKA, CSc.

2002 - 2005

Ján_Koper

prof. PhDr. Ján KOPER, PhD.

2012 - 2016

Branislav_Kováčik

doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD., EMBA

2016 -