Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Akademická štvrťhodinka

Prieskum s názvom „Akademická štvrťhodinka“ realizovala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo v termíne od 30. apríla 2021 do 31. mája 2021 s cieľom zmapovať spokojnosť študentov slovenských vysokých škôl s ich štúdiom a študentským životom.

 

Prieskum bol realizovaný formou dotazníka, ktorého vyplnenie trvalo približne 15 minút. Z obsahového hľadiska sa prieskum venoval viacerým témam rozčleneným do troch obsahových blokov a sekcie o demografii. Celkovo sa do prieskumu zapojilo takmer 20 000 študentov z 36 vysokých škôl, vďaka ktorým sa podarilo získať cennú spätnú väzbu týkajúcu sa oblastí:

  • začiatok štúdia
  • organizácia štúdia
  • učitelia
  • vlastnosti štúdia
  • prístup k študentským potrebám
  • akademická etika
  • pandémia
  • prax/stáž
  • život po vysokej škole

 

Podrobné výsledky výskumu: https://prieskum.saavs.sk/vysledky/

 

Z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa do tohto prieskumu zapojilo 97 študentov, z toho 39 prvákov a 37 študentov končiacich ročníkov. Napriek tomu, že počet študentov zapojených do prieskumu bol nízky a nepredstavoval dostatočne veľkú reprezentatívnu vzorku, výsledkom prieskumu sme venovali náležitú pozornosť na jednotlivých pracoviskách, ako aj v rámci Rady pre vnútorný systém kvality FPVaMV UMB, ktorá sa nimi zaoberala na svojom zasadnutí 27. januára 2022.

 

Študentom, ktorí sa do prieskumu zapojili, veľmi pekne ďakujeme a veríme, že v budúcnosti nám spätnú väzbu poskytne ešte viac študentov. Veľmi nás teší a oceňujeme, že 82 % zúčastnených študentov odporučilo známym štúdium študijného programu, ktorého je súčasťou, a že zúčastnení študenti vyzdvihli pozitívny prístup, realizáciu zahraničných mobilít a úroveň poskytovaných podporných služieb.

 

Akademická_15_2021_snímka