Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Katedra bezpečnostných štúdií

Základným zmyslom, obsahom a cieľom katedry je poskytnúť študentom poznatky o bezpečnostných teóriách, štúdiách a koncepciách. Hlavný dôraz je položený na objasňovanie bezpečnosti súčasného sveta, štúdia novej teórie bezpečnosti, bezpečnostnej politiky NATO, EÚ a SR.

Poslanie

Katedra bola založená v roku 2007. Základným zmyslom, obsahom a cieľom katedry je poskytnúť študentom poznatky o bezpečnostných teóriách, štúdiách a koncepciách. Hlavný dôraz je položený na objasňovanie bezpečnosti súčasného sveta, teoreticko-metodologických východísk skúmania a štúdia novej teórie bezpečnosti, bezpečnostnej politiky NATO, EÚ a SR.

Katedra sa spolupodieľa na kreovaní odborného profilu študentov v odbore medzinárodné vzťahy a politológia systémom povinných a povinne voliteľných predmetov: Bezpečnostná politika – teoretické vymedzenie, Bezpečnostná politika EÚ a SR, Konflikty a krízy v súčasnom svete. Osobitná pozornosť je venovaná aj problémom konfliktov súčasného sveta. Katedra už od začiatku svojho fungovania pracuje na špecifických projektoch súvisiacich s rozvojom bezpečnostnej vedy.

Jedným z nich je príprava stretnutí v rámci cyklu každoročných medzinárodných konferencií „Bezpečnostné fórum", ktoré poskytuje priestor pre akademickú a odbornú verejnosť na diskusiu o súčasnom bezpečnostnom prostredí v SR i vo svete. Druhým z nich je vytvorenie Centra excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti a nadväzujúceho Centra excelentnosti krízového riadenia, ktoré bude špeciálnym simulačným a prognostickým pracoviskom.

 

ZAMESTNANCI

 

PROFESORI

 

DOCENTI

 

ODBORNÍ ASISTENTI

 

VÝSKUMNÝ PRACOVNÍK - POSTDOKTORAND

 

INTERNÍ DOKTORANDI