Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vnútorné predpisy UMB

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štatút Rady pre vnútorný systém kvality UMB

Smernica č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (spolu s prílohami)

Smernica č. 2/2021 Externé posudzovanie vnútorného systému kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smernica č. 5/2021 Zásady a postupy interného auditu vnútorného systému kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Metodický pokyn č. 5/2021 pre rozvrhovanie pracovnej záťaže učiteľov v študijných programoch na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Smernica č. 2/2022 Pravidlá hodnotenia kvality vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Smernica č. 4/2022 Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijných programov a pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému