Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie prioritne zabezpečuje výučbu predmetov tvoriacich nosnú časť odborného zamerania študijných programov Medzinárodné v rámci bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia.

Poslanie

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu základných predmetov zameraných na pochopenie a následný rozvoj vedomostí o medzinárodných vzťahoch, medzinárodnej politike, ako aj európskeho integračného procesu. Katedra spolupracuje s odborníkmi a špecialistami z externého prostredia. Najvýraznejšie je v tejto oblasti využívaná spolupráca s MZV a EZ SR, ktorého pracovníci sa priamo podieľajú na vyučovaní špecializovaných predmetov.

Katedra na báze rozvoja širokej spolupráce s rôznymi typmi inštitúcií, orgánov a organizácií pôsobiacich doma i v zahraničí zabezpečuje organizovanie odbornej praxe študentov v rámci študijného programu Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá.

Študenti majú počas štúdia možnosť realizovať odbornú prax v rámci ústredných orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj v rámci Zastúpenia Európskej komisie v SR, Európskeho parlamentu, špecializovaných agentúr OSN, na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí a pod. Hlavným cieľom katedry v tejto oblasti je úzke prepojenie teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami ako kľúčového prvku formovania odborného profilu študentov.

 

ZAMESTNANCI

 

PROFESORI

 

DOCENTI

 

ODBORNÍ ASISTENTI

 

INTERNÍ DOKTORANDI

 

ODDELENIE MEDZINÁRODNEJ KOMUNIKÁCIE

 

DOCENTI

 

ODBORNÍ ASISTENTI