Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zoznam zosúladených študijných programov a odborov HIK

Podľa § 37 ods. 1 Zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola každá vysoká škola na Slovensku povinná zosúladiť svoj vnútorný systém s týmto zákonom a štandardmi pre vnútorný systém do 24 mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti, tzn. do 31. augusta 2022.

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zosúladila v tomto procese so Štandardmi SAAVŠ pre študijný program 15 študijných programov (ŠP) a 2 odbory habilitačného konania a inauguračného konania (HIK) priradené k študijnému odboru (ŠO) politické vedy:

 

Kód

študijného programu

Názov

študijného programu

Názov

študijného odboru

Stupeň

štúdia

Forma

štúdia

Osoba zodpovedná

za študijný program

16921

politológia

politické vedy

1.

denná

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

102857

politológia

politické vedy

1.

externá

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

16928

medzinárodné vzťahy

politické vedy

1.

denná

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

102960

medzinárodné vzťahy

politické vedy

1.

externá

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

100845

politológia

politické vedy

2.

denná

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

100846

politológia

politické vedy

2.

externá

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

16925

medzinárodné vzťahy

politické vedy

2.

denná

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

103012

medzinárodné vzťahy

politické vedy

2.

externá

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

103088

medzinárodné vzťahy

(spoločný ŠP)

politické vedy

2.

denná

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

102963

bezpečnostné štúdia

politické vedy

2.

denná

Dr. h. c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA

102965

bezpečnostné štúdia

politické vedy

2.

externá

Dr. h. c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA

102994

politológia

politické vedy

3.

denná

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

103058

politológia

politické vedy

3.

externá

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

100826

medzinárodné vzťahy

politické vedy

3.

denná

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

100827

medzinárodné vzťahy

politické vedy

3.

externá

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

 

Názov

odboru HIK

Názov študijného odboru,

ku ktorému je

odbor HIK priradený

Osoby zodpovedné

za odbor HIK

politológia

politické vedy

Dr. h. c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

prof. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

medzinárodné vzťahy

politické vedy

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.