Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Katedra politológie

Katedra politológie primárne zabezpečuje realizáciu študijného programu politológia v prvom, druhom i treťom stupni štúdia v dennej i externej forme. Zároveň sa podieľa na výučbe predmetov v rámci ostatných študijných programov uskutočňovaných na fakulte.

Poslanie

V rámci jednotlivých stupňov štúdia študent nadobúda vedomosti o zákonitostiach a mechanizmoch fungovania politiky a politického systému, o politickej činnosti jednotlivca, skupín či spoločenstiev. Učí sa vymedziť predmet politológie a jej základné metódy, jej miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied, osvojuje si základný kategoriálny aparát, orientuje sa v nosných v tematických oblastiach: dejiny politického myslenia, politický systém, moc, demokracia, teória politických strán, politický proces, verejná správa.

Zároveň získava základné znalosti z príbuzných študijných odborov, napr. zo sociológie, filozofie, moderných slovenských a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie. Učí sa nadobudnuté poznatky podrobovať kritickej analýze a sledovať aktuálne trendy vo vývoji politickej vedy. Členovia katedry sú odborníci, ktorí pôsobia ako významné odborné osobnosti v inštitúciách štátnej správy a samosprávy SR a podieľajú sa na riešení domácich i medzinárodných výskumných projektov.

Vo vedeckom výskume katedra rozvíja kontakty s kľúčovými pracoviskami v SR, ale aj s viacerými zahraničnými partnermi z Nemecka, Francúzska, Belgicka, Talianska, Ruska, Fínska, Nórska či Kanady. Intenzívne pracovné kontakty má katedra s vedecko-výskumnými a pedagogickými inštitúciami krajín V 4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko). Spolupráca sa uskutočňuje predovšetkým v rámci projektov EÚ či programu Erasmus+

 

ZAMESTNANCI

 

PROFESORI

 

DOCENTI

 

ODBORNÍ ASISTENTI

INTERNÍ DOKTORANDI