Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rada pre vnútorný systém kvality FPVaMV UMB

Rada pre vnútorný systém kvality Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (RVSK FPVaMV UMB) bola vytvorená ako vnútorný orgán fakulty, ktorého poslaním je podporovať a rozvíjať kvalitu vysokoškolského vzdelávania a tvorivú činnosť na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Postavenie, pôsobnosť a vnútorná organizácia Rady pre vnútorný systém kvality Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je upravená v jej štatúte, ktorý nadobudol účinnosť 18. októbra 2023 po schválení Radou pre vnútorný systém kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

ZLOŽENIE RVSK FPVaMV UMB:

 

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA

predseda RVSK FPVaMV UMB

dekan FPVaMV UMB

člen RVSK FPVaMV UMB

Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

 

podpredsedníčka RVSK FPVaMV UMB

fakultná koordinátorka pre vnútorný systém kvality

členka RVSK FPVaMV UMB

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

 

poverená výkon funkcie prodekanky pre štúdium

členka RVSK FPVaMV UMB

prof. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

 

poverený výkonom funkcie prodekana pre vedu, výskum a rozvoj a prodekana pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

člen RVSK FPVaMV UMB

Dr. h. c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA

 

osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijných programov bezpečnostné štúdiá v 2. stupni štúdia

člen RVSK FPVaMV UMB

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

 

osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijných programov politológia v 1., 2. a 3. stupni štúdia

člen RVSK FPVaMV UMB

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

 

prorektor UMB pre vedu a výskum

osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijných programov medzinárodné vzťahy v 1., 2. a 3. stupni štúdia

člen RVSK FPVaMV UMB

Patrícia Násalyová

študentka študijného programu politológia (1. stupeň štúdia)

členka RVSK FPVaMV UMB vymenovaná na návrh katedry politológie

 

študent študijného programu bezpečnostné štúdiá

člen RVSK FPVaMV UMB vymenovaný na návrh katedry bezpečnostných štúdií

Bc. Zuzana Michalková

 

študentka študijného programu medzinárodné vzťahy (2. stupeň štúdia)

členka RVSK FPVaMV UMB vymenovaná na návrh katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

 

dekan Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

zástupca externej zainteresovanej strany v RVSK FPVaMV UMB

člen RVSK FPVaMV UMB

 

 

TAJOMNÍČKA RVSK FPVaMV UMB:

Bc. Anna Kyseľová

referentka študijného oddelenia FPVaMV UMB

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Štatút RVSK FPVaMV UMB z 18. 10. 2023 Veľkosť: 601.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.10.2023