Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Bezpečnostná a obranná politika SR v kontexte vojny na Ukrajine - 21. 3. 2023

Návšteva ministra obrany Jaroslava Naďa na FPVaMV UMB

21. marca 2023 navštívil FPVaMV UMB dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď. Cieľom jeho cesty bola prednáška a následná diskusia so študentmi na tému Bezpečnostná a obranná politika SR v kontexte vojny na Ukrajine. V preplnenej aule hosťa privítal prorektor pre vedu a výskum , prof. PhDr. Peter Terem, PhD. a dekan FPVaMV, doc. PhDr. Branislav KOVÁČIK, PhD., EMBA. Pred stretnutím so študentmi poverený minister absolvoval stretnutia s vedením univerzity a rovnako s vedením fakulty. Účastníci pozitívne zhodnotili doterajšiu úroveň spolupráce medzi Ministerstvom obrany SR a UMB a prediskutovali možnosti budúcej spolupráce oboch inštitúcií.

 

Vo svojej prednáške minister zhodnotil doterajšie pôsobenie rezortu pod jeho vedením, ktoré práve v deň prednášky činilo presne tri roky. Od roku 2020 ministerstvo obrany zažilo viacero krízových situácií, vrátane asistencie pri riešení šírenia pandémie COVID-19, núteného stiahnutia vojakov a personálu z Afganistanu a od roku 2022 aj vojnový konflikt v susednom štáte. Minister študentom priblížil niektoré menej známe aspekty súvisiace s obdobím pred inváziou, kedy spojenecké spravodajské informácie umožnili aspoň čiastočnú prípravu na dôsledky invázie, ktoré sa o niekoľko týždňov následne plne ukázali aj v praxi.

Minister Naď časť svojej prednášky venoval percepcii vojny na Ukrajine v priestore Slovenskej republiky, kde dôležitú úlohu zohrávajú nepravdivé informácie a snaha o etablovanie neangažovaného postoja, ktorý je síce z ekonomickej stránky krátkodobo výhodnejší, avšak morálne, systémovo a z pohľadu dlhodobých národných záujmov SR absolútne pomýlený. Práve Slovensko po svojich skúsenostiach s totalitnými režimami, násilnou zmenou hraníc a Slovenským národným povstaním nemôže v žiadnom prípade stáť na strane agresora a ani presadzovať usporiadanie systému, kde by sa postoje malých štátov nebrali do úvahy. Podľa ministra nie je pozitívne, že SR je jeden z mála členských štátov EÚ, kde tieto postoje majú relatívne silnú pozíciu aj medzi relevantnými politickými stranami.

Značnú časť svojho príspevku minister Jaroslav Naď venoval zmenám v Ozbrojených silách SR, ktoré pri súčasnom trende posúvania zastaralej sovietskej techniky na Ukrajinu získavajú od západných štátov novšiu výbavu a kvalitnejšie zbraňové systémy, ktoré zvyšujú schopnosti a pripravenosť OS SR. Celkovo vojenský konflikt na Ukrajine dal v mnohých oblastiach činnosti Ozbrojených síl SR (monitorovanie hraníc, pomoc utečencom, kontrašpionáž...) pomyselné vysvedčenie identifikujúce ich silné aj slabé stránky.

Po prednáške nasledovali otázky od študentov, ktoré sa týkali širokého spektra tém od globálnych a medzinárodných (zmluva START, posilnenie výroby munície v členských štátoch EÚ, ekologizácia vojenskej techniky...) cez tie národné (dodávka stíhacích lietadiel F-16 v roku 2024...) až po interné otázky (konšpiračné názory v radoch OS SR). Veľkú vďaku za podporujúci a konzistentný postoj SR voči Ukrajine vyjadrili ukrajinskí študenti študujúci na UMB, ktorí ju tlmočili pri každej svojej otázke na ministra. Zároveň minister ako absolvent FPVaMV sa so študentami podelil aj o svoje študentské zážitky a rady do budúcnosti. Vyhradený čas na prednášku a otázky od študentov bol výrazne prekročený, čo svedčí o prínose podujatia pre všetkých zúčastnených. 

 

 

Autor článku: Mgr. Vladimír Müller, PhD., odborný asistent na katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie, FPVaMV.