Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Diskusia: Problematika odlivu mozgov - 24. 4. 2024

Odliv mladých mozgov – relevantná téma diskutovaná s bývalým predsedom vlády Slovenskej republiky

24. apríla sa na fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov odohralo stretnutie s Ľudovítom Ódorom, ktoré usporiadalo Centrum národov Slovensko na čele s prezidentkou Emou Sotákovou. Hosť je známy svojim pôsobením vo funkcií poradca ministra financií, viceguvernéra Národnej banky Slovenska, či jeho líderstvom kandidátky Progresívneho Slovenska do eurovolieb.

Primárnou problematikou, ktorou sa diskusia zaoberala, bol odliv mozgov zo Slovenskej republiky. Tento odliv môže mať celé spektrum dôvodov, no jednoznačne medzi ne radíme lepšie pracovné príležitosti, možnosti pre vzdelávanie, podnikanie, či iné zlepšené životné podmienky. Jedným z hlavných zistení bolo potvrdenie, že fenomén ako odliv mozgov (alebo “brain drain”) sa odráža bežne na ekonomickom raste, ale aj inováciách, kultúre, a celkovom rozvoji. Je teda zásadné, aby sa krajina tvorila v súlade s jej atraktivitou pre obyvateľov, nakoľko pre udržanie talentov je kľúčové zlepšovanie kvality školstva. Práve stret so školstvom je pre život mnohých mladých ľudí rozhodujúci, lebo sa stretávajú priamo s jeho nedostatkami a môže ich to motivovať k odchodu. Vyplýva z toho, že jej kultivovaním by sa výrazne mohla zlepšiť koncentrácia talentovaných ľudí s osobitnými prínosmi na našom území. Dôležitým z hľadiska stavu Slovenska bolo označené aj efektívne čerpanie eurofondov. Niektorými z faktorov, ktoré prispievajú k úspešnému využívaniu týchto fondov sú vhodné plánovanie a riadenie projektov, transparentnosť a spolupráca medzi rôznymi úrovňami vlády. Zásadným je aj monitorovanie a hodnotenie projektov financovaných z eurofondov a samotná úroveň integrácie do európskych inštitúcií.

V rámci diskusie sa viackrát spomenul Odorov prínos v diele „Magnet pre talent“, kedže táto práca bola veľmi relevantná v kontexte našej témy. Upozornili sme na fakt, že schopnosť udržania si a kultivovania talentov vo veľkom rozhoduje o budúcnosti krajiny. Táto koncentrácia talentov spočíva v zmierňovaní odlivu talentov do zahraničia, no aj v zvyšovaní návratu slovenských talentov zo zahraničia späť na Slovensko a nadväzovaním spolupráce s talentmi v zahraničí. 

Publikum malo tiež príležitosť klásť otázky cez platformu Slido, čím sa záujemcom umožnilo zodpovedať otázky, ktoré považovali za kľúčové. Nadviazalo sa tak tým aj na veľmi aktuálne trendy - ako by mohla potencionálne umelá inteligencia pomôcť so zlepšovaním životnej úrovne, či perspektívy súčasnej vlády na vzťah s Európskou úniou.

Takisto v rámci diskusie bola veľmi citeľná politická polarizácia, ktorou si v súčasnosti naša občianska spoločnosť prechádza – presvedčenia a postoje občanov sa stávajú čoraz odlišnejšími, dokonca sú často diametrálne protichodné. Dôsledky tohto fenoménu, plynúceho napríklad z ekonomických nerovností, či informačných bublín sú okrem iného aj spoločenská destabilizácia, či paralýza politického systému. Z toho je zrejmé, že si vyžaduje pozornosť a úsilie o zmierenie, ak chceme niektoré zásadné pozorované problémy prekonať.

Diskusia bola zorganizovaná študentským spolkom pôsobiacím na fakulte FPVMV Centra národov Slovensko, ktorý je vďačný, že práve na pôde našej fakulty sa mohla odohrať diskusia s tak zaujímavou náplňou. Ako tím CNS veríme, že sme prispeli k lepšiemu pochopeniu problematiky odlivu mozgov prostredníctvom zdieľania skúseností a pohľadov Ľudovíta Ódora a dúfame, že tento podnetný dialóg bude mať pozitívny vplyv na ďalšie rozhovory a myšlienkové procesy, a to na personálnej aj verejnej rovine.