Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Slováci v zahraničí - 22. 2. 2022

V utorok 22. februára 2022 o 10:40 sa uskutočnila v aule diskusia pod záštitou frankofónnych študentov – EFPOLIT, na tému ,,Slováci v zahraničí.“ Pozvanie do diskusie prijal pán Milan Ján Pilip, predseda Úradu pre Slovákov v zahraničí a podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Táto diskusia bola prvou, ktorá po dlhej dobe prebehla prezenčne, no aj napriek tomu sme sa tešili z bohatej účasti takmer 80 aktívnych študentov.

Do agendy pána predsedu patrí politika SR vo vzťahu k Slovákom v zahraničí, národnostným menšinám a etnickým skupinám. Podpredsedá rusínskej národnostnej menšine. Diskusia mala dve časti, v prvej časti predstavil pán Pilip samotnú tému Slovákov v zahraničí a ozrejmil pôsobenie ÚSŽZ v svojej prezentácii, v tej druhej už dostali študenti priestor na otvorené otázky.

Ako bolo spomenuté, obsahom prvej časti samotnej prednášky bola prezentácia pána Pilipa na tému Slováci v zahraničí. Po tom, ako v úvode objasnil svoje pôsobenie, vyjadril sa k základným pojmom tejto témy, ako je napríklad aj to, kto vlastne je Slovák žijúci v zahraničí. Spomenul oblasti, v ktorých Úrad pre Slovákov v zahraničí pôsobí, či už oblasť vzdelávania, kultúry alebo informačná oblasť. Predstavil študentom jednotlivé tabuľky, znázorňujúce počty Slovákov žijúcich v zahraničí v priebehu rokov. Taktiež nezabudol poznamenať aj samotné osvedčenie, ktoré je potrebné pre Slovákov, ktorí žijú v zahraničí a chcú si uplatňovať svoje práva. Veľkú časť samotnej prednášky pán Pilip venoval dotáciám, ktoré ÚSŽZ poskytuje práve pre všetkých Slovákov žijúcich v rôznych krajinách. Sú to krajiny ako napríklad Francúzsko, Belgicko, Luxembursko, Švajčiarsko či Kanada. K jednotlivým krajinám boli tiež spomenuté aktivity či projekty, ktoré títo Slováci v zahraničí vykonávajú. Vo Francúzsko to sú spolky zamerané buď na gastronómiu alebo prácu s deťmi. Existuje aj materská škola PETIT SLAVIK, ktorá je asociáciou, ktorá združuje rodičov a deti slovenskej školy a škôlky v Paríži. V Luxembursku je to napríklad ISEIA, medzinárodná organizácia, ktorá dobrovoľne združuje vzdelávacie centrá pôsobiace v zahraničí. Kanada dostáva dotácie aj do slovenskej školy v Montreale či vrámci novín komunity – Kanadský Slovák. Počas diskusie bola pozornosť upriamená aj na spoluprácu ÚSŽ s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a samozrejme aj na letný tábor Krajanské leto.

Pán Pilip neskôr v druhej časti diskusie zodpovedal otázky, týkajúce sa ako jeho osobného kariérneho postupu tak aj jeho osobných názorov na tému digitalizácie či rusínskej menšiny.