Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Frankofónny deň UMB pre žiakov stredných škôl - 30. 9. 2022

Frankofónny deň na UMB alebo študujte u nás francúzštinu a po francúzsky

Piatok 30. september 2022 bol pre banskobystrickú frankofónnu obec výnimočným dňom. Univerzita Mateja Bela pripravila pre stredoškolských študentov končiacich ročníkov, ktorí sa učia francúzštinu, deň plný zábavy z objavovania dosiaľ nepoznaných svojrázností francúzskeho jazyka. Na organizácii podujatia sa podieľali predovšetkým francúzsky hovoriaci pedagógovia z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV). Na pôde tejto fakulty sa už tradične akcia aj konala. Ruku k dielu priložili aj kolegyne z Ekonomickej fakulty a kolegyne a kolegovia z Filozofickej fakulty UMB. Aktívne sa zapojili aj študentky našej univerzity. Pozvanie na podujatie prijali zástupcovia Francúzskej ambasády na Slovensku a dlhoroční partneri UMB, ako napr. Francúzska aliancia (Alliance Française – AF) v Banskej Bystrici.

Po vynútenej covidovej prestávke sa tradične organizovanej akcie zúčastnilo viac než 60 študentov z viacerých tried Gymnázia J. G. Tajovského (GJGT) v Banskej Bystrici a Gymnázia Ľ. Štúra (GĽŠ) vo Zvolene spolu s pedagogičkami Mgr. Annou Belanovou, Mgr. Martou Šimkovičovou (GJGT) a Mgr. Soňou Čútorovou (GĽŠ). V aule si mladí študenti vypočuli príhovor dekana FPVMV doc. PhDr. Branislava Kováčika, PhD. Nasledoval prejav doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, ktorá povzbudila študentov k štúdiu aj iných jazykov ako je angličtina, ktorej ovládanie sa už dnes považuje za samozrejmosť. V mene Francúzskej ambasády sa zúčastneným prihovoril atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu Yan Pautrat. Otvorenie Frankofónneho dňa na UMB zakončil svojím príhovorom riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI) doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

Nasledoval pútavý kvíz AF, v ktorom nechýbali otázky o francúzskych miestach, osobnostiach hudobnej scény či menej známych ustálených spojeniach. Cenu najlepšiemu tímu odovzdal riaditeľ AF Thomas Laurent. Z ďalších partnerov podujatia nezabudneme spomenúť asociáciu vysokoškolských frankofónnych učiteľov na Slovensku FrancAvis či asociáciu frankofónnych študentov EFPOLIT. Pedagógovia z UMB ponúkli mladým frankofilom štyri zaujímavé ateliéry, v ktorých sa striedali podľa vopred určeného poradia. Objavili povolania z oblasti diplomacie aj ekonómie. Nechýbala tvorivá dielňa zo sféry učiteľstva francúzskeho jazyka či prekladateľstva a tlmočníctva. O pitný a stravovací režim bolo postarané vďaka finančnej podpore SFUI. Sponzorom hlavnej výhry pre víťaznú triedu, ktorou sa stala bilingválna sekcia z GJGT, bolo CRU UMB. Reč je poukážkach do kníhkupectva Panta Rhei. V duchu „panta rhei“ alebo „všetko plynie“ sa niesol aj tento významný deň, ktorý nám všetkým v dobrej spoločnosti rýchlo ubehol. Veríme, že s mnohými zúčastnenými študentmi sa ešte na pôde UMB v budúcnosti stretneme.  

Autor článku: Mgr. Lucia Ráčková, PhD., Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UMB