Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktuálne dianie z pohľadu Európskej komisie - 5. 4. 2023

V stredu 5. apríla 2023, sa na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, pod záštitou Študentskej rady FPVaMV, uskutočnila diskusia o aktuálnom politickom dianí z pohľadu Európskej komisie. Pozvanie diskutovať prijal Radim Dvořák, aktuálne zástupca vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR, rovnako je aj šéfom politického tímu pôsobiaceho na Zastúpení Komisie v Bratislave.

Ako členského štátu Európskej únie, sa nás nedotýkajú len kroky realizované na našej národnej úrovni, ale aj ako pre členov európskeho integračného zoskupenia, je dôležité vnímať kroky realizované z úrovne nadnárodnej. Práve Európska komisia je tou inštitúciou, ktorá je zodpovedná za koordináciu spoločného smerovania, implementáciu spoločných politík, rovnako zastupuje EÚ navonok.

Pre účely tejto diskusie boli zvolené tri témy, ktoré momentálne rezonujú spoločnosťou vo všetkých členských štátov. Prvou témou bola nutnosť zelenej transformácie, k čomu slúži stratégia v podobe Európskej zelenej dohody, známej pod názvom Green Deal. Pálčivou témou je aj otázka ohľadom princípov právneho štátu, keďže vo viacerých členských štátoch možno pozorovať odklon od niektorých demokratických princípov. Tretia téma sa zamerala na pomoc Ukrajine zo strany Európskej únie, čím samotná EÚ prispela po ruskej invázii, následne bolo spomenuté aj to, aké kroky sa v rámci podpory nášho suseda plánujú.

V následnej diskusii odzneli zo strany študentov otázky týkajúce sa aktuálneho stavu digitálnej transformácie v podmienkach Slovenskej republiky, keďže práve digitálna transformácia má byť "dvojičkou" zelenej transformácie. Diskutovalo sa aj o čerpaní eurofondov zo strany Slovenka, kde pán Dvořák načrtol viaceré rezervy, ktoré majú jednotlivé rezorty pri efektívnom využívaní európskych fondov. Z publika prišla aj otázka ohľadom sporného paragrafu 363 a jeho využívaní v našom právnom systéme. Otázka smerovala k tomu ako sa to odrazí v  "Správe o právnom štáte",  ktorá je každoročne vydávaná z úrovne Komisie. Na záver diskusie odznelo z úst nášho hosťa presvedčenie, že sa do budúcna podarí rozvinúť hlbšiu spoluprácu medzi fakultou a Zastúpením Komisie pôsobiacim na Slovensku, čo by znamenalo väčšiu účasť zamestnancov Zastúpenia na aktivitách fakulty, ako aj širšiu participáciu študentov na aktivitách Zastúpenia.  

Autor článku: Mgr. Tomáš Žipaj, interný doktorand a člen Študentskej rady FPVaMV