Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Filmový večer - 6. 11.

Filmový večer a dokument Why Russia isn’t actually collapsing

V pondelok 6.novembra 2023 sa v priestoroch FPVaMV uskutočnil filmový večer spojený s diskusiou o rôznych aspektoch, ktoré ovplyvňujú vedúce postavenie Ruska v medzinárodnom prostredí. Organizácie filmového večera spojeného s neformálnou diskusiou sa zhostila Študentská rada FPVaMV. Pozvanie študentov diskutovať o dokumente Why Russia isn’t actually collapsing prijal Mgr. Vladimír Müller,PhD.

 

Dokument Why Russia isnt’t actually collapsing ponúka pohľad na Rusko ako významného hráča v globálnom prostredí a pochopenie jeho ekonomickej dynamiky, ktorá má dopad pri vzájomnej prepojeností ekonomík na celom svete. Presná znalosť ekonomickej situácie Ruska je nevyhnutná pre štáty, ktoré sa zapájajú do obchodných a diplomatických vzťahov. Zároveň v tejto súvislosti netreba zabúdať na to, že Rusko je bohaté na prírodné zdroje vrátane ropy, zemného plynu a nerastných surovín. Vývoz týchto zdrojov významne prispieva k jeho hospodárskej stabilite, nakoľko generuje Rusku významné devízové príjmy, čo pomáha stabilizovať vnútornú bilanciu štátu a podporuje hodnotu jeho meny.

Pomedzi premietanie dokumentu začali študenti FPVaMV diskutovať s pánom doktorom Müllerom o mnohých okolnostiach, ktoré boli v spomínanom dokumente poznamenané, či už sa jednalo o sankcie na Rusko zo stany EÚ a USA alebo o charakterových vlastnostiach a samotnom spôsobe vládnutia ruského prezidenta Vladimíra Putina. Spoločne skonštatovali aj fakt, že Rusko si uvedomuje riziká nadmernej závislosti na rope a zemnom plyne, a preto začalo vyvíjať úsilie o diverzifikáciu svojho hospodárstva. Cieľom týchto iniciatív je znížiť závislosť od jedného sektora a podporiť udržateľný a dlhodobý hospodársky rozvoj.  Je dôležité si uvedomiť, že sankcie sa nezaobišli bez nákladov, aj keď ruská ekonomika naďalej funguje. Ich opatrenia viedli k mnohým hospodárskym ťažkostiam, napríklad aj k zníženiu zahraničných investícií, obmedzeniu prístupu na svetové finančné trhy a k celkovej hospodárskej nestabilite. Okrem toho stále prebieha výskum a diskusia o dlhodobých účinkoch sankcií na hospodársky rozvoj Ruska.

Hlavnou myšlienkou organizácie filmového večera na pôde FPVaMV je umožniť študentom neformálnejšie diskutovať s vyučujúcimi z našej fakulty o témach, otázkach a podnetoch, ktoré ich zaujímajú. Samotné pozretie dokumentu a jeho rozoberanie môže viesť k ďalšiemu výskumu, čítaniu a hlbšiemu pochopeniu problematiky, čím sa rozvíja aj kritické myslenie. Okrem iného je v tejto súvislosti ešte veľmi dôležité, ako zmienil aj pán doktor Müller, kriticky zhodnotiť mediálne zdroje a pochopiť vplyv vizuálneho rozprávania príbehov.