Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Doktorandské štipendium

DOKTORANDSKÉ ŠTIPENDIUM je na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytované v súlade s § 54 ods. 18 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu (do dňa skončenia), na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium:

  • do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a
  • po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov

 

Štipendium sa poskytuje počas celého akademického roka. Počas prerušenia doktorandského štúdia sa štipendium neposkytuje.

 

Zdrojom financovania doktorandského štipendia sú vlastné zdroje fakulty alebo prostriedky získané na základe sponzorskej zmluvy alebo darovacej zmluvy.