Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie pre študentov so špecifickými potrebami

V zmysle § 100 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami vytvárame zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

 

Podľa uvedených predpisov sa za študenta so špecifickými potrebami považuje študent:

  • so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím
  • s chronickým ochorením
  • so zdravotným oslabením
  • s psychickým ochorením
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
  • s poruchami učenia.

Podrobnejšiu charakteristiku uvedených skupín študentov so špecifickými potrebami obsahuje čl. 4 Sprievodcu štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (v prílohe), ktorý vymedzuje aj práva a povinnosti uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami, práva a zodpovednosť UMB, ako aj ďalšie podrobnosti súvisiace s podporou štúdia študentov so špecifickými potrebami. 

 

Bližšie informácie sú zverejnené aj na univerzitnej stránke v časti Informácie pre študentov so špecifickými potrebami. Okrem toho je možné v týchto otázkach využiť aj poradenstvo a pomoc fakultnej koordinátorky pre študentov so špecifickými potrebami. 

 

Kontakt na fakultnú koordinátorku pre študentov so špecifickými potrebami:

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

e-mail: lucia.rysova@umb.sk

tel.: +421 48 446 1224, +421 48 446 1714

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na UMB Veľkosť: 5.5 MB Formát: pdf Dátum: 2.11.2022
Dodatok č. 1 k Sprievodcovi štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na UMB Veľkosť: 428.9 kB Formát: pdf Dátum: 2.11.2022
Príloha 1 Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky Veľkosť: 72.9 kB Formát: rtf Dátum: 2.11.2022
Príloha 2 Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami Veľkosť: 15.2 kB Formát: docx Dátum: 2.11.2022
Príloha 3 Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení Veľkosť: 77.3 kB Formát: rtf Dátum: 2.11.2022
Príloha 4 Potvrdenie o poruchách učenia Veľkosť: 66.2 kB Formát: rtf Dátum: 2.11.2022
Príloha 5 Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby Veľkosť: 150.5 kB Formát: rtf Dátum: 2.11.2022
Príloha 6 Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami Veľkosť: 58.2 kB Formát: rtf Dátum: 2.11.2022
Príloha 7 Vyhlásenie študenta Veľkosť: 68.9 kB Formát: rtf Dátum: 2.11.2022