Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zoznam koordinátorov fakulty

FAKULTNÁ KOORDINÁTORKA KREDITOVÉHO ŠTÚDIA

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

 

KATEDROVÍ KOORDINÁTORI KREDITOVÉHO ŠTÚDIA

Katedra politológie

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

 

Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

PhDr. Martina Benčeková, PhD.

 

Katedra bezpečnostných štúdií

Mgr. David Kollár, PhD.

 

KOORDINÁTOR PRE MOBILITY V PROGRAMOCH ERASMUS+

prof. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

 

KOORDINÁTOR PRE MOBILITY V PROGRAME CEEPUS

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD., EMBA

 

KOORDINÁTORKY PRE ŠTUDENTSKÉ PÔŽIČKY, MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ A INÉ SOCIÁLNE POTREBY ŠTUDENTOV

Eva Žalmanová


Bc. Anna Kyseľová

 

KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

 

KOORDINÁTORI PRE RIGORÓZNE KONANIE

Koordinátorka pre rigorózne konanie realizované v študijnom programe politológia

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.

 

Koordinátorka pre rigorózne konanie realizované v študijnom programe medzinárodné vzťahy

doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

 

Koordinátorka pre rigorózne konanie realizované v študijnom programe bezpečnostné štúdiá

PhDr. Dagmar Nováková, PhD.

 

KOORDINÁTOR PRE VZŤAHY S MINISTERSTVOM ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

 

FAKULTNÁ KOORDINÁTORKA PRE VNÚTORNÝ SYSTÉM KVALITY

Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

 

KOORDINÁTOR PRE TECHNICKÚ PODPORU E-LEARNINGOVÉHO VZDELÁVANIA

Štefan Šimko