Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vnútorný systém kvality

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV UMB) zabezpečuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania v súlade s vnútorným systémom kvality UMB.

 

Vnútorným rozhodovacím orgánom fakulty, ktorý svojím zriadením a činnosťou podporuje a rozvíja kvalitu vysokoškolského vzdelávania a kvalitu vedecko-výskumnej tvorivej činnosti na všetkých pracoviskách, je Rada pre vnútorný systém kvality Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (RVSK FPVaMV UMB), vykonávajúca svoju činnosť v súlade so zákonom o vysokých školách, zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a v súlade s pravidlami vnútorného systému kvality UMB.

 

V procese zabezpečenia implementácie, udržiavania a zlepšovania vnútorného systému kvality UMB v prostredí FPVaMV UMB zohráva významnú úlohu fakultný koordinátor pre vnútorný systém kvality, ktorého pôsobnosť upravuje Smernica č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo.

 

Najvýznamnejším strategickým dokumentom fakulty, súvisiacim so zabezpečovaním kvality poskytovania vysokoškolského vzdelávania, je jej dlhodobý zámer. Jeho základom je jasné vymedzenie poslania a určenie strategických cieľov fakulty v oblasti uskutočňovaných vzdelávacích činností, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít. 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Dlhodobý zámer FPVaMV UMB 2021 - 2026 Veľkosť: 990.1 kB Formát: pdf Dátum: 16.3.2023