Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nadácia ATÉNION 2000

Nadácia Aténion 2000 vznikla v roku 1997 a jej cieľom je podporovať a podnecovať vedeckú a pedagogickú činnosť akademickej obce Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.

V  tomto období sa môžete opäť rozhodnúť o použití 2% (3%) Vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Nadácia ATÉNION 2000 v zmysle zákona môže prijímať uvedené 2% (3%) a použiť finančné prostriedky na podporu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Obraciame sa na Vás, ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie svojej 2% (3%) už zaplatenej dane pre našu nadáciu.

Zámer a ciele

Zámerom Nadácie Aténion 2000 je podporovať všestranne vedeckú a pedagogickú činnosť pedagógov a poslucháčov fakulty aj z hľadiska potrieb materiálneho, technického a informačného rozvoja a prepájania fakulty s praxou. Nadácia všestranne podporuje rozvoj medzinárodných vzťahov fakulty a medzinárodné študentské aktivity.
 

2 % z daní

Vy alebo Vaši priatelia  máte možnosť podporiť činnosť nadácie sumou do výšky 2 % zo zaplatenej dane z príjmov. Radi uvítame aj Váš dar pre nadáciu.

Nadácia ATÉNION 2000 je oprávnená prijímať účelovo viazané finančné prostriedky, ktoré podporujú a podnecujú vedeckú a inú tvorivú aktivitu pedagógov a poslucháčov fakulty, členov akademickej obce Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ako postupovať:

 • Fyzické osoby, ktoré požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, následne požiadajú svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „POTVRDENIE o zaplatení dane“. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane a následne vyplniť „VYHLÁSENIE“o poukázaní sumy pre Nadáciu Aténion 2000 podľa predtlače. Obe tieto tlačivá, teda „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ doručte do 30. 4. 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska resp.

 • Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé, v tlačive daňovom priznaní vyplnia kolónku „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ podľa údajov Nadácie Aténion 2000 a odovzdajú daňové priznanie na daňový úrad podľa svojho bydliska v termíne do 31. 3. 2024.

Finančné príspevky môžete poslať na účet:

 • VÚB a.s., Banská Bystrica
 • IBAN: SK54 0200 0000 0011 9364 9256
 • Variabilný symbol: 0968
 • Špecifický symbol: 2000

Údaje prijímateľa:

 • Obchodné meno: Nadácia ATÉNION 2000
 • Sídlo: Kuzmányho 1, 974 01  Banská Bystrica
 • Právna forma: nadácia
 • IČO: 319 067 37

 

Viac informácií:

Kontaktné a administratívne informácie

Kontakt na nadáciu

Nadácia ATÉNION
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Kuzmányho 1
97401 Banská Bystrica

 

Údaje, ktoré potrebujete o prijímateľovi na daňové zúčtovanie a darovanie

 • Obchodné meno alebo názov: „NADÁCIA ATÉNION 2000“
 • Sídlo: „Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica“
 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): „31906737“
 • IBAN: SK54 0200 0000 0011 9364 9256
   

Registrácia

Nadácia ATÉNION 2000 je zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky č. j. 203/Na-96/461 IČO: 31906737.

SPRÁVNA RADA Nadácie ATÉNION 2000

Predseda

 • doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA

 

Členovia

 • doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.
 • doc. Ing. Ján Králik, CSc.
 • doc. PhDr. Peter Ondria, PhD.
 • doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.
 • Mgr. Matúš Molitoris

Správca nadácie

 • Mgr. Lívia Kubičinová
   

Revízor nadácie

 • Mgr. Dávid Kollár, PhD.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VYHLÁSENIE o poukázaní dane FO-tlačivo pre 2024 Nadácia Aténion 2000 Veľkosť: 135.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.3.2024
Výročná správa za rok 2022 Veľkosť: 130.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.3.2024