Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Akademická etika

Akademická etika študentov predpokladá plnenie študijných povinností bez podvodov, klamstiev a v súlade s akademickými štandardmi vo svete, ale aj s univerzitnými predpismi a legislatívou. Etický kódex študenta UMB je vnímaný ako dôležitá zložka etickej politiky UMB, ako organická súčasť strategických dokumentov univerzity, jej hodnôt a poslania. Je úzko prepojený s Etickým kódexom zamestnanca UMB a etickou komisiou študenta UMB. https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/o-univerzite/akademicka-etika-umb/. Ak budete svedkami akéhokoľvek porušovania akademickej etiky, upozornite nás na to.

Tolerovanie, bagatelizovanie a znižovanie významu vážnych etických prešľapov sledujeme, žiaľ,  v širšom spoločenskom ponímaní. Musíme dôrazne odsudzovať všetky formy podvodného konania v akademickom prostredí. Nielen to verejne prezentovať, ale aj dôsledne dodržiavať účinné preventívne a sankčné opatrenia na potláčanie akademických podvodov zo strany ako študentov, tak aj zamestnancov všetkých vysokých škôl na Slovensku. Bol by som veľmi rád, ak by sa naša krajina zaradila medzi tie, v ktorých sú akademické podvody účinne a nekompromisne trestané a spoločnosť takýmito jednotlivcami opovrhuje. To je ale výzvou pre celú našu spoločnosť.