Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Denná forma štúdia

Názov študijného programu: bezpečnostné štúdiá

Číslo študijného programu podľa registra študijných programov: 102963

Študijný odbor: politické vedy

Stupeň štúdia: 2.

Forma štúdia: denná

Jazyk uskutočňovania: slovenský

Metóda štúdia: kombinovaná

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: magister (v skratke „Mgr.“)

Miesto uskutočňovania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: Dr. h. c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA