Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Externá forma štúdia

Názov študijného programu: medzinárodné vzťahy

Číslo študijného programu podľa registra študijných programov: 103012

Študijný odbor: politické vedy

Stupeň štúdia: 2.

Forma štúdia: externá

Metóda štúdia: kombinovaná

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky (začiatok štúdia pred akademickým rokom 2023/2024)

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (začiatok štúdia v akademickom roku 2023/2024 a neskôr)

Udeľovaný akademický titul: magister (v skratke „Mgr.“)

Miesto uskutočňovania: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

 

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu: prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

 

  • Elektronická prihláška
  • Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium (nájdete v časti 9a opisu študijného programu)
  • Podmienky prijatia na štúdium študijného programu (začiatok štúdia v akademickom roku 2023/2024)
  • Opis študijného programu
  • Odporúčaný študijný plán študijného programu (začiatok štúdia pred akademickým rokom 2023/2024)
  • Odporúčaný študijný plán študijného programu (začiatok štúdia v akademickom roku 2023/2024 a neskôr)
  • Informačné listy predmetov študijného programu (začiatok štúdia pred akademickým rokom 2023/2024)
  • Informačné listy predmetov študijného programu (začiatok štúdia v akademickom roku 2023/2024 a neskôr)
  • Profil absolventa študijného programu (nájdete v časti 2a opisu študijného programu)
  • Príklady povolaní, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený (nájdete v časti 2b opisu študijného programu alebo v sekcii Naši absolventi)