Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rigorózne konanie

Podľa ustanovení zákona č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 53, ods. 9) absolventi študijných programov, ktorí získali titul "magister" alebo obdobných študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore.

 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV UMB) je oprávnená uskutočňovať rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce v študijnom odbore politické vedy v študijných programoch:

 

Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na FPVaMV UMB uskutočňujú podľa platných zásad rigorózneho konania, pričom rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi (§ 59, ods. 10 zákona č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce je absolventom udelený titul "doktor filozofie" (v skratke "PhDr."),

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Smernica č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na UMB Veľkosť: 746 kB Formát: pdf Dátum: 16.8.2022