Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Post-demokracia ako proces hľadania novej kvality demokracie

Názov projektu: Post-demokracia ako proces hľadania novej kvality demokracie

Poskytovateľ finančných prostriedkov: VEGA

Kód projektu: 1/0449/17

Realizácia projektu: 1/2017 – 12/2019

Zodpovedný riešiteľ z UMB: 

Spoluriešitelia z UMB: prof. PhDr. Ján Koper, PhD., Mgr. Lenka Štefániková, PhD., Mgr. Gabriela Mikulová, Mgr. Michal Klučiarovský

Anotácia: Post-demokracia je najčastejšie považovaná za deformáciu pôvodnej idey demokracie a jej jednotlivých oporných stĺpov v podobe liberálnej demokracie, realizovanej prostredníctvom uplatňovania zastupiteľského princípu vládnutia. Samotný autor tohto pojmu C. Crouch považuje post-demokraciu za postupné nahradzovanie právneho štátu a parlamentnej demokracie štruktúrou lobujúcich mocenských skupín, ktorých cieľom je prostredníctvom vyjednávania presadiť také pravidlá hry, ktoré sú výhodné pre najmocnejšie ekonomické zoskupenie. Zjavná kríza rôznych stránok liberálno-demokratického politického systému, vyvolaná predovšetkým zásadnou zmenou v horizontálnej a vertikálnej štruktúre priamych a nepriamych aktérov procesu politického rozhodovania, nemusí automaticky znamenať koniec tradičného modelu demokracie, naopak, môže viesť k nachádzaniu a ustanoveniu novej kvality demokracie, čo tvorí aj jadro výskumného zámeru.