Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Možnosti kognitívnej analýzy bezpečnostných hrozieb na sociálnych sieťach v kybernetickom priestore

Názov projektu: Možnosti kognitívnej analýzy bezpečnostných hrozieb na sociálnych sieťach v kybernetickom priestore

Poskytovateľ finančných prostriedkov: VEGA

Kód projektu: 1/0433/18

Realizácia projektu: 1/2018 – 12/2020

Zodpovedný riešiteľ z UMB: Fabian Karol, doc. Ing., CSc.

Spoluriešitelia z UMB: Necas Pavel, prof. Ing., PhD.; Dobrik Michal, PhDr., PhD.; Kollar David, Mgr., PhD., Mgr. Tomáš Beňuška, PhD.

Anotácia: Ťažiskom výskumu bude skúmanie nových možností identifikácie aktuálnych bezpečnostných hrozieb a ichväzieb na sociálnych sieťach, následne analýza týchto hrozieb a návrh krízových scenárov na ich elimináciu.Destabilizácia regiónu a vytvorenie priaznivého prostredia pre vojenskú intervenciu a podlomenie vôleobyvateľov klásť odpor sú reálnym scenárom dezinformačných snáh, ktoré prebiehajú prevažne v kybernetickompriestore a to najmä na sociálnych sieťach. Hlavným cieľom výskumu je analýza sociálnych sietí vkybernetickom priestore s dôrazom na identifikáciu šíriteľov dezinformácií a propagandy. Riešitelia sa pri svojejpráci zamerajú na vyhľadávanie relevantných digitálnych stôp v obrovskom množstve dát. Počas výskumu budúvyužívané kognitívne metódy výskumu na analýzu sociálnych sietí a s nimi spojené nové postupy a metódy akomapovanie a modelovanie. Výsledky výskumu budú prezentované formou workshopov, aktívnou účasťou navýznamných vedeckých konferenciách a na záver vydaním vedeckej monografie.