Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Význam internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania pre konštrukciu identity Európskej únie a zvy

Názov projektu: Význam internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania pre konštrukciu identity Európskej únie a zvyšovanie konkurencieschopnosti v európskom priestore

Poskytovateľ finančných prostriedkov: VEGA

Kód projektu: 1/0437/19

Realizácia projektu: 1/2019 – 12/2021

Zodpovedný riešiteľ z UMB: doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

Spoluriešitelia z UMB: prof. PhDr. Peter Terem, PhD., doc. PhDr. Peter Čajka, PhD., PhDr. Erik Pajtinka, PhD., JUDr. Peter Rosputinský, PhD., JUDr. Matúš Štulajter, PhD., PhDr. Mária Holubová, PhD., PaedDr. Ivan Štulajter, PhD., PhDr. Martina Benčeková, PhD., PaedDr. Mária Rošteková, PhD., PhDr. Mária Badinská, PhD., PhDr. Juraj Kalický, PhD., PhDr. Janka Kubeková, PhD., PhDr. Mária Polčicová, PhD., PhDr. Larysa Ianchuk, PhD.

Anotácia: Inovatívna ekonomika, modernizácia a internacionalizácia národných vzdelávacích systémov sa stáva integrálnou súčasťou stratégií na budovanie identity Európskej únie a zároveň na udržanie a posilňovanie pozícií jednotlivých členských štátov EÚ. Vzdelávanie umožňuje nadobudnutie nevyhnutných kompetencií pre zvýšenie ekonomickej konkurencieschopnosti a blahobytu európskeho občana. Vzdelávanie funguje v súčinnosti s kultúrou, ako jeden z najefektívnejších nástrojov mäkkej moci Európskej únie. Hlavným cieľom predkladaného projektu je na základe analýzy internacionalizácie vzdelávania identifikovať jej prínosy pre formovanie identity Európskej únie, jej úloh a dôsledkov pre zvyšovanie európskej konkurencieschopnosti, spolupráce členských štátov, rozvoji vedomostnej ekonomiky a posilnení sociálne inkluzívnej spoločnosti a následne formulovať odporúčania pre MZVaEZ SR, MŠVVaŠ SR a akademickú sféru.