Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Alternatívy vedeckého skúmania politiky

Názov projektu: Alternatívy vedeckého skúmania politiky

Poskytovateľ finančných prostriedkov: VEGA

Kód projektu: 1/0460/19

Realizácia projektu: 1/2019 – 12/2021

Zodpovedný riešiteľ z UMB: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Spoluriešitelia z UMB: doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD., doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD., Mgr. Simona Kováčová, PhD., Mgr. Lenka Štefániková, PhD., Mgr. Jarmila Androvičová, PhD., doc. PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD., doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD., Dr. Patrizia Prando, PhD., Mgr. Dominika Cevárová, Mgr. Kristína Kiššová, Mgr. Miroslav Čellár

Anotácia: Politológia nie je a nikdy nebola introvertnou vedou. Politika ako predmet politológie je typická prienikmi s ostatnými sférami spoločenského života, čo okrem iného dokazuje veľmi úzky vzťah medzi politikou a ekonomikou. Interdisciplinárny charakter politológie a jej jednotlivých súčastí umožňuje prepájanie poznatkov s filozofiou, sociológiou, históriou, ekonómiou, verejnou politikou a verejnou správou, medzinárodnými vzťahmi, kulturológiou, psychológiou a ostatnými vedeckými disciplínami. Každá z nich sa zaoberá politikou, aj keď nie vždy v podobe hlavného predmetu svojho výskumu. Identifikácia a aplikácia možností vedeckého skúmania politiky z pozície týchto príbuzných spoločenských, behaviorálnych a humanitných vied a zároveň analýza najnovších alternatív skúmania politiky v rámci politologického výskumu tvorí podstatu obsahu predkladaného projektu.