Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku

Názov projektu: Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku

Poskytovateľ finančných prostriedkov: APVV

Kód projektu: APVV-19-0108

Realizácia projektu: 7/2020 – 6/2023

Zodpovedný riešiteľ z UMB: prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.

Spoluriešitelia z UMB: Rysova Lucia, doc. PhDr., PhD.; Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.

Anotácia: Rozpočtovanie samospráv je oblasťou, ktorej je v poslednom čase venovaná zvýšená pozornosť. Táto súvisí nielen s rozsiahlymi decentralizačnými trendmi (napríklad so zavádzaním nástrojov fiškálnej decentralizácie), ale tiež s nedávnou skúsenosťou s globálnou finančnou krízou, ktorá bola veľkou výzvou tak pre centrálne vlády, ako aj pre samosprávy pôsobiace na lokálnej i regionálnej úrovni. Ale miestne rozpočty nemôžu byť vnímané iba ako ekonomické nástroje. Naopak, ide o programy, ktoré vypovedajú o hodnotách a prioritách príslušných samospráv. V tomto kontexte neprekvapuje, že v tejto oblasti sa objavujú rôzne inovácie ekonomického ako aj širšieho spoločensko-politického charakteru.

Výskumný zámer tohto projektu je spojený s troma výraznými inováciami, ktoré zasiahli rozpočtovanie samospráv vo všetkých hospodársky vyspelých krajinách. Konkrétne ide o programové rozpočtovanie, rodovo citlivé rozpočtovanie a participatívne rozpočtovanie. Aj keď dôvody ich zavádzania i ekonomicko-politická povaha sú odlišné, každý z nich má za cieľ nielen skvalitniť rozpočtovací proces, ale tiež priniesť pozitívne efekty do oblasti poskytovaných verejných služieb. V slovenských pomeroch zatiaľ nedošlo ku komplexnej analýze týchto inovácií a ich účinkov.

Hlavným výskumným cieľom projektového konzorcia je teda vyplniť túto výskumnú medzeru a identifikovať nielen mieru ich využívania, ale tiež analyzovať ich rôzne modely, podporné prvky i bariéry ich zavádzania a očakávané i neočakávané efekty. Za týmto účelom trinásťčlenný interdisciplinárny výskumný tím využije nástroje teoretického výskumu, ako aj terénneho výskumu. Výskumný tím očakáva, že prinesie nielen nové výskumné poznanie týkajúce sa využívania týchto rozpočtových inovácií v praxi slovenských samospráv, ale má tiež ambíciu významne prispieť k aktuálnej medzinárodnej vedeckej diskusii v tejto oblasti.