Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Fakespotting

Názov projektu: Fakespotting

Poskytovateľ finančných prostriedkov: ERASMUS+ KA2

Kód projektu: KA203-6CDB50C8

Realizácia projektu: 9/2020 – 6/2023

Zodpovedný riešiteľ z UMB: doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Spoluriešitelia z UMB: PhDr. Martina Benčeková, PhD., 

Anotácia: Projekt sa zameriava na  rozvoj digitálnej informačnej gramotnosti, prostredníctvom súboru integrovaných schopností, ktoré zahŕňajú reflexívne zisťovanie a hodnotenie informácií, porozumenie informáciám a kritické hodnotenie zdrojov. Schopnosť vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a kriticky a systematicky ich využívať ako aj hodnotiť ich relevantnosť ovplyvňujú okrem iného aj demokratickú účasť európskych občanov, pretože digitálna gramotnosť úplne súvisí so schopnosťou odhaliť dezinformácie. Na dosiahnutie cieľov projektu je v projekte zapojených 5 univerzít a 4 mimovládne organizácie. Projekt bude realizovať tieto výstupy a) webové vzdelávanie o informáciách, mediálnej gramotnosti a overovaní faktov; b) súbor metodík overovania faktov týkajúcich sa potrieb trhu práce a metód na zahrnutie digitálnych zručností do akademických programov; c) súbor nástrojov o mediálnej a informačnej gramotnosti a národné prípadové štúdie o online dezinformáciách; d) nástroje digitálneho hodnotenia podporujúce metodiky sledovania zlepšovania zručností študentov na vysokých školách. Dopad projektu bude v zvýšení povedomia o online dezinformačných hrozbách na európskej úrovni. Zahrnutie inovatívnych nástrojov, metodík a činností do akademických programov a inštitúcií vzdelávania dospelých.

 

Popis a ciele projektu:

partneri

Digitálna gramotnosť so sebou prináša mimoriadne zlepšenie výučby, pedagogiky a vzdelávania na vysokých školách, ako sa zdôrazňuje v "Akčnom pláne transformácie vysokoškolského vzdelávania" (WG 2017) a v "Akčnom pláne zlepšovania a modernizácie vzdelávania", ktorý inšpiroval projekt Fakespotting. Ten tak reaguje na potreby spoločnosti zavedením inovatívnych nástrojov digitálnej gramotnosti, čím prináša obnovu v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých.

Projekt sleduje široké spektrum aktivít: výskumy, prieskumy a rozhovory v rámci trhu práce, medzinárodné školenie, 5 nadnárodných stretnutí, 9 miestnych pilotných projektov poskytujúcich inovatívne zručnosti v oblasti digitálnej gramotnosti 150 študentom vysokých škôl, 50 učiteľom vysokých škôl, 40 nezamestnaným dospelým a 8 externým organizáciám vzdelávania dospelých a nakoniec propagáciou výsledkov prostredníctvom 8 multiplikačných podujatí a širokého šírenia informácií online.

Projekt sa zameriava na rozvoj digitálnej informačnej gramotnosti, prostredníctvom súboru integrovaných schopností, ktoré zahŕňajú reflexívne zisťovanie a hodnotenie informácií, porozumenie informáciám a kritické hodnotenie zdrojov. Schopnosť vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a kriticky a systematicky ich využívať ako aj hodnotiť ich relevantnosť ovplyvňujú okrem iného aj demokratickú účasť európskych občanov, pretože digitálna gramotnosť úplne súvisí so schopnosťou odhaliť dezinformácie. Na dosiahnutie cieľov projektu je v projekte zapojených 5 univerzít a 4 mimovládne organizácie. Projekt bude realizovať tieto výstupy a) webové vzdelávanie o informáciách, mediálnej gramotnosti a overovaní faktov; b) súbor metodík overovania faktov týkajúcich sa potrieb trhu práce a metód na zahrnutie digitálnych zručností do akademických programov; c) súbor nástrojov o mediálnej a informačnej gramotnosti a národné prípadové štúdie o online dezinformáciách; d) nástroje digitálneho hodnotenia podporujúce metodiky sledovania zlepšovania zručností študentov na vysokých školách. Dopad projektu bude v zvýšení povedomia o online dezinformačných hrozbách na európskej úrovni. Zahrnutie inovatívnych nástrojov, metodík a činností do akademických programov a inštitúcií vzdelávania dospelých.

 

Podujatia projektu:

Multiplikačné podujatie - 09/02/2023 - pozvánka a program

 

Výstupy projektu:

 

 

EU

Zodpovednost

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Digitálna informačná gramotnosť – spôsobilosť moderného vzdelávania Veľkosť: 212 kB Formát: pdf Dátum: 25.1.2023