Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ekologické zotavenie EÚ v období po období Covid-19

Názov projektu: Ekologické zotavenie EÚ v období po období Covid-19 

Poskytovateľ finančných prostriedkov: APVV

Kód projektu: APVV-20-0012

Realizácia projektu: 7/2021 – 6/2024

Zodpovedný riešiteľ z UMB: doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

Spoluriešitelia z UMB: -

Anotácia: Začiatok roku 2020 sa niesol v znamení pandémie Covid-19, ktorá mala teda negatívny vplyv nielen na zdravie obyvateľstva, ale aj na všetky aspekty spoločnosti a ekonomiky. Výrazne bol ovplyvnený aj energetický sektor rôznymi spôsobmi. Zatiaľ čo niektorí z tvrdili, že je potrebné uprednostniť hospodárske oživenie pred dekarbonizáciou, a tým podporiť model obvyklého vývoja, iní tvrdili, že oživenie predstavuje jedinečnú príležitosť pre „Ekologizáciu“ ekonomík. Európska únia so svojím záväzkom rozvíjať uhlíkovo neutrálne hospodárstva do roku 2050 vyvinula súbor nástrojov na boj proti hospodárskym a sociálnym dôsledkom pandémie (Fond EÚ novej generácie a časť viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027). Na podporu svojich zelených priorít Únia pridelila 30% svojich prostriedkov, ktoré prispejú k dosiahnutiu jej cieľa v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050. Hlavným cieľom je navrhovaným výskumom preskúmať výzvy spojené so zeleným postpandemickým zotavením z niekoľkých perspektív (európska, regionálna, národná) a vo viacerých oblastiach (politické, sociálne a ekonomické dopady pandémie, postupné vyraďovanie uhlia, úloha jadrových a obnoviteľných zdrojov energie atď.).