Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Publikačná činnosť

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01     Koncept mäkkej moci v regionálnych kontextoch / Radovan Gura, Mária Rošteková, Róbert Vancel ; rec. Tomáš Koziak, Lucia Rýsová. - 1. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2019. - 92 s. [3,40 AH]. - ISBN 978-80-206-1848-1
[GURA, Radovan (34%) - HURAJ ROŠTEKOVÁ, Mária (33%) - VANCEL, Róbert (33%) - KOZIAK, Tomáš (rec.) - RÝSOVÁ, Lucia (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AAA

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     Cyberspace and outer space in Japanese strategic thinking / Róbert Vancel.
In: Security forum 2021 : conference proceedings from the 14th annual international scientific conference, February 10th, 2021 / eds. Jaroslav Ušiak, Dávid Kollár ; rec. Jaroslav Ušiak, Rastislav Kazanský ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Interpolis, 2021. - ISBN 978-80-973394-5-6. - Pp. 372-382.
[VANCEL, Róbert (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_02     Nový východoázijský poriadok: návrat ku koreňom? = New East Asian order: back to the roots? / Róbert Vancel.
In: Interpolis '19 / eds. Tomáš Beňuška, Kristína Kiššová, Andrej Kolárik ; rec. Jarmila Androvičová, Lucia Husenicová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - ISBN 978-80-557-1677-0. - S. 55-64.
[VANCEL, Róbert (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_03     Scenáre vývoja medzinárodného prostredia vo východnej Ázii - japonská perspektíva = International environment development scenarios in East Asia - Japanese perspective / Róbert Vancel.
In: Medzinárodné vzťahy 2019 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, Smolenice, 28. - 29. 11. 2019 : zborník vedeckých prác z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie / rec. Kristína Baculáková, Katarína Brocková ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Publishing Ekonóm, 2019. - ISBN  978-80-225-4686-7. - ISSN 2585-9412. - S. 1047-1056.
[VANCEL, Róbert (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_04     Japonská identita a problematika kórejských utešiteliek / Róbert Vancel.
In: Interpolis '17 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác, 14. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 9. 11. 2017 / eds. Dominika Cevárová ... [et al.] ; rec. Martina Bolečeková, Peter Čajka... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1402-8. - online, s. 440-446. Dostupné na: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/fakulta-politickych-vied-a-medzinarodnych-vztahov/interpolis-2017.html
[VANCEL, Róbert (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01     (Un)Trendy Japan: Twitter bots and the 2017 Japanese general election / Jozef Michal Mintal, Róbert Vancel.
In: Politics in Central Europe : the journal of the Central European Political Science Association. - Prague : Metropolitan University Prague Press, 2019. - ISSN 1801-3422. - Vol. 15, no. 3 (2019), pp. 497-514. 
(2019: CiteScore - 1.2, SJR - 0.565, SJR kvartil - Q1, SNIP - 0.671). Dostupné na: https://www.politicsincentraleurope.eu/documents/file/PCE_2019_3_15.pdf
[MINTAL, Jozef Michal (50%) - VANCEL, Róbert (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADM

 

I3 Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu

I3_01      Večné japonsko-kórejské riešenia / Róbert Vancel.
In: Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava ; Mafra Slovakia, 2018. - ISSN 1335-4701. - Roč. 25, č. 232 (pondelok 3. decembra) (2018), s. 13.
[VANCEL, Róbert (100%)]
typ výstupu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: GII

 

XX Nie je predmetom evidencie od 2022

XX_01     Slovakia and the democracies of Northeast Asia : partnerships rooted in values / Matej Šimalčík ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Inštitút ázijských štúdií, 2020. - 52 s. [2,60 AH]. - ISBN 978-80-973816-7-7. Dostupné na: https://ceias.eu/wp-content/uploads/2020/12/POLICY-PAPER_MZV_2020.pdf
[ŠIMALČÍK, Matej (25%) - HUSENICOVÁ, Lucia (25%) - KIRONSKÁ, Kristína (25%) - VANCEL, Róbert (25%)]
typ výstupu: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie v, o, p, u alebo d; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: GAI