Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Publikačná činnosť

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01     Kultúra v kontexte medzinárodných vzťahov / Dagmar Nováková ; rec. Jana Lasicová, Branislav Kováčik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2013. - 110 s. [3,78 AH]. - ISBN 978-80-557-0621-4
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%) - LASICOVÁ, Jana (rec.) - KOVÁČIK, Branislav (rec.)]. - vedecká recenzovaná monografia bola vydaná v rámci projektu UGA I-11-004-12 "Prínos kultúry pre medzinárodné vzťahy"  schváleného Univerzitnou grantovou agentúrou UMB v Banskej Bystrici
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V1_02     Interpolis '09 : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková ... [et al.] ; rec. Ján Koper, František Briška ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - 484 s. [24,20 AH]. - ISBN 978-80-8083-939-0
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (editor) - CINTULA, Juraj (editor) - LENČ, Marek (editor) - VANKOVÁ, Lucia (editor) - KOPER, Ján (rec.) - BRIŠKA, František (rec.) - MATEJKIN, Stanislav (rec.) - TEREM, Peter (rec.) - ADAMCOVÁ, Mária (rec.) - ČAJKA, Peter (rec.) - ŠKUTOVÁ, Daniela (rec.) - KLUS, Martin (rec.) - KUSÝ, Ivan (rec.) - LASICOVÁ, Jana (rec.) - RÝSOVÁ, Lucia (rec.) - TITO, Ľudovít (rec.) - VLČEK, Dalibor (rec.) - KRÁLIK, Ján (rec.) - FRIDRICH, Branislav (rec.) - REKEN, Ján (rec.) - BOLEČEKOVÁ, Martina (rec.) - GURA, Radovan (rec.) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (rec.) - JÚDA, Vieroslav (rec.) - JÚDOVÁ, Elena (rec.) - TOKÁR, Ľubomír (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_03     Interpolis '09 : zborník abstraktov z VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková ... [et al.] ; rec. Ján Koper, František Briška ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-938-3
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (editor) - CINTULA, Juraj (editor) - LENČ, Marek (editor) - VANKOVÁ, Lucia (editor) - KOPER, Ján (rec.) - BRIŠKA, František (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_04     Bezpečnostné fórum ´08 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 13. februára 2008 / ed. Jana Lasicová ... [et al.] ; rec. Oskar Krejčí, Stanislav Matejkin. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - 236 s. [11,80 AH]. - ISBN 978-80-8083-575-0
[LASICOVÁ, Jana (20%) (editor) - DOBRÍK, Michal (20%) (editor) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (20%) (editor) - UŠIAK, Jaroslav (20%) (editor) - HUSENICOVÁ, Lucia (20%) (editor) - KREJČÍ, Oskar (rec.) - MATEJKIN, Stanislav (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_05     Interpolis '08 : zborník abstraktov, 5. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Banská Bystrica, 6. novembra 2008 / zost. Dagmar Hoscheková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (zost.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_06     Interpolis '08 : zborník príspevkov z 5. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 6. novembra 2008 / ed. Dagmar Hoscheková ; rec. Ján Koper, Štefan Volner... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ústav vedy a výskumu, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - 165 s. [8,25 AH]. - ISBN 978-80-8083-724-2
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%) (editor) - KOPER, Ján (rec.) - VOLNER, Štefan (rec.) - ČAJKA, Peter (rec.) - INGRIŠ, Peter (rec.) - ŠKUTOVÁ, Daniela (rec.) - KLUS, Martin (rec.) - KOSÍR, Igor (rec.) - KRÁLIK, Ján (rec.) - LASICOVÁ, Jana (rec.) - ONDROVÁ, Drahomíra (rec.) - TEREM, Peter (rec.) - TITO, Ľudovít (rec.) - VLČEK, Dalibor (rec.) - ROSPUTINSKÝ, Peter (rec.) - MOKRÁ, Lucia (rec.) - BOLEČEKOVÁ, Martina (rec.) - KOVÁČIK, Branislav (rec.) - VASIĽKOVÁ, Adriana (rec.) - ONDRIA, Peter (rec.) - RÝSOVÁ, Lucia (rec.) - FRIDRICH, Branislav (rec.) - JÚDA, Vieroslav (rec.) - JÚDOVÁ, Elena (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_07     Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - 308 s. [15,40 AH]. - ISBN 978-80-8083-697-9
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%) (zost.) - UŠIAK, Jaroslav (50%) (zost.) - VESELÝ, Zdeněk (rec.) - MAZÚREK, Jaroslav (rec.)]
typ výstupu: editovaná kniha; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_08     Týždeň vedy / ed. Michal Dobrík ... [et al.] ; rec. Pavol Martuliak, Jaromír Krško ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. - 222 s. [11,10 AH]. - ISBN 978-80-8083-439-5
[DOBRÍK, Michal (25%) (editor) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (25%) (editor) - KAZANSKÝ, Rastislav (25%) (editor) - MIČKO, Peter (25%) (editor) - MARTULIAK, Pavol (rec.) - KRŠKO, Jaromír (rec.) - MICHAL, Pavel (rec.) - SABO, Peter (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_09     Interpolis '07 : zborník príspevkov zo 4. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 8. - 9. novembra 2007 / ed. Dagmar Hoscheková, Rastislav Kazanský, Erik Pajtinka ; rec. Mária Adamcová, Peter Ingriš ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : PAMIKO pre UMB Banská Bystrica, 2007. - 364 s. [18,20 AH]. - ISBN 978-80-85660-07-4
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (34%) (editor) - KAZANSKÝ, Rastislav (33%) (editor) - PAJTINKA, Erik (33%) (editor) - ONDROVÁ, Júlia (rec.) - INGRIŠ, Peter (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_10     Interpolis '06 : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie doktorandov v Banskej Bystrici, 23. novembra 2006 / zost. Dagmar Hoscheková, Rastislav Kazanský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 404 s. [20,15 AH]. - ISBN 978-80-8083-375-6
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%) (zost.) - KAZANSKÝ, Rastislav (50%) (zost.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_11     Aktuálne problémy teórie medzinárodných vzťahov a teórie politiky : zborník príspevkov z 2. teoretického seminára doktorandov v Banskej Bystrici 10. novembra 2005 / zost. Dagmar Hoscheková, Rudolf Kucharčík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : Ústav vedy a výskumu, 2005. - 293 s. - ISBN 80-8083-209-9
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (zost.) - KUCHARČÍK, Rudolf (zost.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_12     Aktuálne problémy politiky : zborník príspevkov z 1. teoretického seminára doktorandov v Banskej Bystrici, 28. septembra 2004 / zost. Michal Dobrík, Dagmar Hoscheková ; rec. Koloman Ivanička, Oskar Krejčí, Oskar Novotný. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - 222 s. [11,15 AH]. - ISBN 80-8083-026-6
[DOBRÍK, Michal (zost.) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (zost.) - IVANIČKA, Koloman (rec.) - KREJČÍ, Oskar (rec.) - NOVOTNÝ, Oskar (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     Human Security / Jana Lasicová, Dagmar Hoscheková.
In: Zbirnik naukovich prac : X. i mižnarodnoi naukovo-metodičnoi konferencii "Bezpeka žittja i dijaľnosti ljudini-osvita, nauka, praktika". - Kiev : Institut innovacijnich technologij i zmistu osviti, 2011. - ISBN 978-611-01-0225-4. - S. 396-400.
[LASICOVÁ, Jana (50%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_02     Diplomatic missions and the armed conflicts versus global changes / Bożena Konecka-Szydełko, Dagmar Nováková.
In: Security forum 2022 : 15th annual international scientific conference February 9th, 2022 at Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia : conference proceedings / ed. Jaroslav Ušiak, Dávid Kollár. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Interpolis, 2022. - ISBN 978-80-973394-7-0. - S. 261-282. Dostupné na: https://www.fpvmv.umb.sk/16316/bezpecnostne-forum-9-2-2022
[KONECKA-SZYDEŁKO, Bożena (50%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_03     Vízia spoločnej európskej armády = Vission of common European army / Dagmar Nováková.
In: Bezpečnostné fórum 2020 : zborník vedeckých prác / ed. Jaroslav Ušiak, Dávid Kollár ; rec. Pavel Nečas, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Interpolis, 2020. - ISBN 978-80-973394-2-5. - S. 198-204.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_04     Vplyv migrácie na zvyšovanie alebo znižovanie bezpečnosti štátu = Influence of migration on improving or worsening the security of state / Rastislav Kazanský, Dagmar Nováková.
In: Banskobystrické zámocké dni práva : zborník z 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému "Strategické determinanty kreovania právnych noriem", Vígľaš, 22. - 23. november 2018 / zost. Michal Turošík, Ľubica Saktorová, Andrea Bilas Ševčiková ; rec. Mojmír Mamojka, Ján Cirák ... [et al.]. Sekcia medzinárodného a európskeho práva "Vplyv globalizácie na medzinárodné a európske legislatívne procesy". - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1556-8. - S. 82-87.
[KAZANSKÝ, Rastislav (50%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_05     Vzájomné vzťahy Ukrajiny a EÚ: bezpečnostná dimenzia = Mutual relations between Ukraine and the EU: security dimension / Dagmar Nováková.
In: Bezpečnostné fórum 2019 : zborník vedeckých prác / ed. Jaroslav Ušiak, Dávid Kollár ; rec. Pavel Nečas, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Interpolis, 2019. - ISBN 978-80-972673-9-1. - S. 176-182. Dostupné na: http://www.fpvmv.umb.sk/bezpecnostne-forum-2019/bezpecnostne-forum-2019/bezpecnostne-forum-2019-zbornik-vedeckych-prac/
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_06     Pozícia Európskej únie k riešeniu bezpečnostných problémov na Ukrajine / Dagmar Nováková. kapitola 1.1.
In: Budoucnost Evropské unie - mezi vizemi a realitou / rec. Eva Heroutová, Karel Šrédl. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. - ISBN 978-80-7556-044-5. - S. 13-18.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_07     Teória rovnováhy hrozieb ako východisko pre pochopenie postavenia Ukrajiny = Balance of threat theory as starting point for understanding of Ukrainian position / Dagmar Nováková, Dávid Kollár.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019 = National and international security 2019 : 10. medzinárodná vedecká konferencia : zborník príspevkov / rec. Vojtech Jurčák, Pavel Bučka ... [et al.]. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2019. - ISBN 978-80-8040-582-3. - S. 303-309.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%) - KOLLÁR, Dávid (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_08     Dopad ukrajinskej krízy na región: aplikácia teórie rovnováhy hrozieb = Impact of the Ukraine crisis on the region: application of the balance of threat theory / Dagmar Nováková.
In: Medzinárodné vzťahy 2019 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, Smolenice, 28. - 29. 11. 2019 : zborník vedeckých prác z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie / rec. Kristína Baculáková, Katarína Brocková ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Publishing Ekonóm, 2019. - ISBN  978-80-225-4686-7. - ISSN 2585-9412. - S. 784-790.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_09     Európsky pohľad na reformu bezpečnostného sektora / Dagmar Nováková. 4. kapitola.
In: Nové prístupy k výskumu transformácie bezpečnostného sektora / rec. Pavel Nečas, Vojtech Jurčák. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. - ISBN 978-80-7556-040-7. - S. 83-107.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_10     Iniciatívy vybraných štátov Európskej únie v konflikte v Sýrii = Initiatives of selected European Union countries in the conflict in Syria / Pavel Nečas, Dagmar Nováková.
In: Medzinárodné vzťahy 2018: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky = International relations 2018: current issues of world economy and politics : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie, Smolenice, 29. - 30. novembra 2018 / rec. Kristína Baculáková, Ľubomír Čech ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2018. - ISBN 978-80-225-4602-7. - S. 530-540.
[NEČAS, Pavel (50%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_11     Možná hrozba moslimskej menšiny v Európe? = Possible threat of muslim minority in Europe? / Dagmar Nováková.
In: Bezpečnostné fórum 2017 : zborník vedeckých prác / eds. Jaroslav Ušiak, Dávid Kollár, Michaela Melková ; rec. Pavel Nečas, Jana Lasicová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Interpolis, 2017. - ISBN 978-80-972673-1-5. - S. 312-319.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_12     Zmena postavenia štátu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine / Lucia Husenicová, Dagmar Nováková.
In: Medzinárodné vzťahy 2017: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky = International Relations 2017: Current issues of world economy and politics : zborník príspevkov z 18. medzinárodnej vedeckej konferencie : conference proceedings 18th international scientific conference, Smolenice Castle, 30th November - 1st December 2017 / rec. Kristína Baculáková, Ľubomír Čech ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - ISBN 978-80-225-4488-7. - S. 392-400. Dostupné na: https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2017/Medzin%C3%A1rodn%C3%A9_vz%C5%A5ahy__2017__aktu%C3%A1lne_ot%C3%A1zky_svetovej_ekonomiky_a_politiky.pdf
[HUSENICOVÁ, Lucia (50%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_13     Úloha EÚ pri riešení konfliktu na Ukrajine = The EU role in conflict in Ukraine / Dagmar Nováková.
In: Bezpečnostné fórum 2015 : zborník vedeckých prác / ed. Jaroslav Ušiak, Dávid Kollár ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 2. zväzok. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0850-8. - S. 493-499.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_14     Skúmanie vzájomného vzťahu medzi kultúrou a konfliktom = Research of mutual relation between culture and conflict / Dagmar Nováková.
In: Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác / ed. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 1. zväzok. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0677-1. - S. 289-297.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_15     Účasť Slovenskej republiky v bojových jednotkách Európskej únie / Dagmar Nováková.
In: Desať rokov Slovenskej republiky v Európskej únii : zborník vedeckých prác : [výročná konferencia, Banská Bystrica, 7. mája 2014] / ed. Peter Terem, Marek Lenč ; rec. Ján Liďák, Rastislav Kazanský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0816-4. - S. 83-90.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_16     Samospráva / Dagmar Hoscheková, Dagmar Weisová.
In: Zvolen : 1243 - 2013 / zost. Juraj Bebej, Pavol Maliniak, Silvia Čatayová ; rec. Eduard Bublinec, Július Alberty ... [et al.]. - Zvolen : Mesto Zvolen, 2013. - ISBN 978-80-971236-7-3. - S. 276-301.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (80%) - WEISOVÁ, Dagmar (20%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ABD

 

V2_17     Formovanie európskej identity, občianstva a občianskej aktivity / Dagmar Nováková.
In: Dimenzie občianstva Európskej únie : zborník vedeckých prác k Európskemu roku občanov 2013 / ed. Martina Bolečeková ; rec. Monika Čambáliková, Lucia Rýsová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2013. - ISBN 978-80-557-0651-1. - S. 145-151.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_18     Vybrané prístupy k výskumu etnických konfliktov v bezpečnostnej teórii / Rastislav Kazanský, Daša Adašková, Dagmar Hoscheková.
In: Bezpečnostné fórum 2012 = Security forum 2012 : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 8. - 9. februára 2012 / eds. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. 1. zväzok. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0331-2. - S. 104-111.
[KAZANSKÝ, Rastislav (60%) - ADAŠKOVÁ, Daša (20%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (20%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_19     Sniženie sociaľno-političeskich opasnostej puťom obrazovanija = Znižovanie sociálno-politických hrozieb pomocou vzdelávania / Branislav Kováčik ... [et al.].
In: Gumanitarnij visnik : deržavnogo viščogo navčaľnogo zakladu "Perejaslav-chmeľnickij deržavnij pedagogičeskij universitet imeni Grigorija Skovorodi" : zbirnik naukovich prac pedagogika, psichologija, filosofija / red. V. P. Kocur. Vipusk 24. - 1. vyd. - Kyjev : Pereslavsko-Chmelnická štátna pedagogická univerzita Grigorija Skorovodu, 2012. - ISBN 978-617-7009-28-2. - ISSN 2308-5126. - S. 417-422.
[KOVÁČIK, Branislav (20%) - LASICOVÁ, Jana (20%) - ZAPLATYNSKYI, Vasyl (15%) - UŠIAK, Jaroslav (15%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (15%) - HUSENICOVÁ, Lucia (15%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_20     Ensuring European security using the concept of battle groups / Dagmar Hoscheková.
In: The external and internal security of the European Union : a perspective for the Visegrad Group countries / ed. Zofia Sujkowska ; rec. Konstanty Adam Wojtaszczyk. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanislawa Staszica, 2012. - ISBN 978-80-557-0368-8. - S. 33-41.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_21     From Human Rights to Definition of Identity / Jana Lasicová, Dagmar Hoscheková.
In: Bezpeka žyťja i dijaľnosti ľjudyny - osvita, nauka, praktyka "BŽDL 2011" : zbirnyk naukovych prac 10-j mižnarodnoj naukovo-metodyčnoj konferencij. - Kyjev : Nacionaľnyj aviacijnyj universytet, Instytut ekologičnoj bezpeky, 2011. - ISBN 978-611-01-0225-4. - S. 391-395.
[LASICOVÁ, Jana (50%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_22     Societálny aspekt bezpečnosti v Európe – prítomnosť moslimskej komunity / Dagmar Hoscheková, Lucia Vanková.
In: Bezpečnosť a jej dimenzie v súčasnom globalizovanom svete : zborník z medzinárodnej konferencie, Podhájska 3. - 4. februára 2011 / ed. Jana Vitovská ; rec. Dušan Čaplovič, Klára Kecskeméthy Sipos ... [et al.]. - Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2011. - ISBN 978-80-970277-6-6. - S. 72-79.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (90%) - VANKOVÁ, Lucia (10%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_23     Kultúrne, etnické a náboženské faktory vzniku konfliktov / Dagmar Hoscheková.
In: Bezpečnostné fórum 2011 = Security forum 2011 : zborník príspevkov zo 4. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 10. februára 2011 / eds. Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0136-3. - S. 86-89.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_24     The impacts of migrations on national identity and citizenship / Martina Bolečeková, Dagmar Hoscheková.
In: Identités, citoyennetés et démocratie : 20 ans aprés = Identities, citizenship and democracy : 20 years after : actes de la Conférence internationale de Charleroi 22-24/10/2010 / sous la direction de Fabienne Maron, Grzegorz Pozarlik. - Bruxelles : Bruylant, 2011. - ISBN 978-2-8027-3085-9. - S. 173-183.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%) - BOLEČEKOVÁ, Martina (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_25     Muslim´s community in Europe, real threat for the European identity? / Dagmar Hoscheková.
In: Migrations, mobilités, frontiéres and voisinages / ed. Serge Dufoulon, Mária Rošteková. - Paris : L'Harmattan, 2011. - ISBN 978-2-296-56363-6. - ISSN 2257-3690. - S. 283-293.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_26     Pripravenosť EÚ a Slovenska na poskytovanie humanitárnej pomoci / Dagmar Hoscheková.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : zborník vedeckých a odborných prác, Liptovský Mikuláš 2011 / rec. Miroslav Žák, Vojtech Jurčák, Peter Spilý, Milan Labuzík. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. - ISBN 978-80-8040-429-1. - S. 86-91.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_27     Interkultúrny dialóg v európskom kontexte / Dagmar Hoscheková.
In: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2009, Zámok Smolenice 03.-04. december 2009 / rec. Helena Strážovská, Víťazoslav Balhar. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2010. - ISBN 978-80-225-3025-5. - S. 240-251.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]. - Rovnomenný abstrakt sa nachádza v zborníku abstraktov, ISBN 978-80-225-3024-8 na s. 37
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_28     The borders of identity and ethnic conflicts as security risks / Jana Lasicová, Dagmar Hoscheková.
In: Bezpeka žiťja i dijaľnosti ljudini - osvita, nauka, praktika : materiali devjatoj miždunarodnoj naukovo-metodičnoj konferencii, Ľviv, 20-22 travnja 2010. - Ľviv : Ľvovská národná Univerzita Ivana Franka, 2010. - ISBN 966-7762-19-X. - S. 42-43.
[LASICOVÁ, Jana (50%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%)]
typ výstupu: abstrakt z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFG

 

V2_29     Migration policy of the Slovak Republic / Martina Bolečeková, Dagmar Hoscheková.
In: L´Ukraine, entre integration et partenariat = Ukraine, between integration and partnership / ed. Gilles Rouet, Peter Terem ; rec. Jean-Pierre Colin, Tamara Gella ... [et al.]. - Brusel : Bruylant, 2010. - ISBN 978-2-8027-2867-2. - S. 287-296.
[BOLEČEKOVÁ, Martina (50%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_30     Trendy v poskytovaní humanitárnej pomoci v rámci EÚ / Dagmar Hoscheková.
In: Interpolis '10 : zborník príspevkov zo 7. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 25. novembra 2010 / ed. Juraj Cintula, Judita Janičinová, Ivana Ondrušková ; rec. Ján Koper, Igor Kosír ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - ISBN 978-80-557-0155-4. - S. 315-319.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]. - Abstrakt sa nachádza v zborníku abstraktov, ISBN  978-80-557-0154-7, na s. 58
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_31     Pripravenosť medzinárodného spoločenstva a SR na riešenie humanitárnych kríz / Dagmar Hoscheková.
In: Zvládání extrémních situací : 3. ročník mezinárodní konference, 22. - 26.11. 2010, Praha Spiritka, soubor článků / rec. Marian Brzybohatý, Petr Hanák ... [et al.]. - Praha : CASRI, 2010. - ISBN 978-80-254-8493-7. - S. [1-7].
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]. - príspevok je publikovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0788/08 "Pripravenosť Slovenskej republiky na riešenie humanitárnych kríz"
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_32     Hľadanie európskej identity pre ďalšie smerovanie EÚ / Dagmar Hoscheková.
In: Podoby demokracie na začátku 21. století: Evropská unie a svět / ed. Petra Hirtlová, Vladimír Srb ; rec. Ivan Dubnička, Ján Liďák. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010. - ISBN 80-86879-27-7. - S. 99-109.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_33     Pripravenosť medzinárodného spoločenstva na riešenie humanitárnych kríz / Dagmar Hoscheková.
In: Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti (Česká a Slovenská republika na počátku nového milénia) : 2. mezinárodní slovensko-česká konference, Praha, 23. a 24. dubna 2010 / rec. Michal Kavan. - Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2010. - ISBN 978-80-86744-84-1. - S. 153-158.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_34     Podpora mieru vo svete / Dagmar Hoscheková.
In: Bezpečnostné fórum ´09 : zborník príspevkov z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 21. apríla 2009 / ed. Jana Lasicová ... [et al.] ; rec. Oskar Krejčí, Ján Koper. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-790-7. - S. 145-150.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_35     Význam poznania pri prechode na poznatkovo-orientovanú spoločnosť / Dagmar Hoscheková.
In: Konkurencieschopnosť európskych krajín v kontexte poznatkovo-orientovanej ekonomiky : zväzok venovaný životnému jubileu Prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. / zost. Peter Terem ; rec. Jaroslav Mazúrek, Igor Kosír. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-847-8. - S. 197-201.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_36     Historické vnímanie Európy a hľadanie spoločnej identity / Dagmar Hoscheková.
In: Interpolis '09 : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková ... [et al.] ; rec. Ján Koper, František Briška ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-939-0. - S. 227-232.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_37     Nelegálna migrácia ako jedno z vážnych bezpečnostných rizík / Dagmar Hoscheková, Michal Dobrík.
In: Menšiny a integrující se Evropa. - Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2009. - ISBN 978-80-86879-23-9. - S. 60-70.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%) - DOBRÍK, Michal (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_38     Humanitárne krízy - endogénny bezpečnostný problém / Dagmar Hoscheková, Jana Lasicová.
In: Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2009. - ISBN 978-80-89282-34-0. - S. 73-78.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%) - LASICOVÁ, Jana (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_39     Kultúra v medzinárodnom prostredí a medzikultúrna komunikácia / Ľudmila Nagyová, Dagmar Hoscheková, Veronika Gašparíková.
In: Multikultúrne vzdelávanie pre európske občianstvo : vedecká monografia / Elena Horská, Danka Moravčíková ... [et al.] ; rec. Anna Bandlerová, Ivan Dubnička. - 1. vyd. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. - ISBN 978-80-552-0292-1. - S. 132-183.
[NAGYOVÁ, Ľudmila (34%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (33%) - GAŠPARÍKOVÁ, Veronika (33%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABD

 

V2_40     Humanitárne krízy a ich dopad na politiku Slovenskej republiky / Dagmar Hoscheková, Rastislav Kazanský.
In: Spolupráce veřejného a soukroumého sektoru při řešení mimořadných událostí : konference s mezinárodní účastí / rec. Jiří Dvořák. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita- ekonomicko správní fakulta, 2008. - ISBN 978-80-210-4671-9. - S. 53-59.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%) - KAZANSKÝ, Rastislav (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_41     Management of migration as a part of the European neighbourhood policy = Manažment migrácie ako súčasť Európskej politiky susedstva / Martina Bolečeková, Dagmar Hoscheková.
In: Élargissement et politique européene de voisinage = Enlargement and European neighbourhood policy / ed. Gunilla Edelstam, Ioan Horga, Gilles Rouet. - Bruxelles : Bruylant, 2008. - ISBN 978-2-8027-2666-1. - S. 171-181.
[BOLEČEKOVÁ, Martina (50%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_42     Nové dimenzie interkultúrneho dialógu v EÚ / Dagmar Hoscheková.
In: Interpolis '08 : zborník príspevkov z 5. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica, 6. novembra 2008 / ed. Dagmar Hoscheková ; rec. Ján Koper, Štefan Volner... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ústav vedy a výskumu, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-724-2. - S. 126-130.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]. - Abstrakt sa nachádza v v rovnomennom zborníku abstraktov na s. 10.
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_43     Kultúrna dimenzia v EÚ a na Slovensku / Dagmar Hoscheková.
In: Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 267-291.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: ABD

 

V2_44     Teoretické vymedzenie pojmu kultúra ako unifikačného a diverzifikačného fenoménu v medzinárodných vzťahoch / Dagmar Hoscheková.
In: Týždeň vedy / ed. Michal Dobrík ... [et al.] ; rec. Pavol Martuliak, Jaromír Krško ... [et al.]. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. - ISBN 978-80-8083-439-5. - S. 25--39.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_45     Regionálna politika na Slovensku po roku 1993 : začiatky transformácie / Dagmar Hoscheková.
In: České, slovenské a československé dějiny 20. století II. : sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : Univerzita Hradec Králové, 7.-8. března 2007 / rec. Karol Fremal, Karel Konečný. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2007. - ISBN 978-80-86845-81-4. - S. 68-82.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: historické vedy a etnológia; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_46     Odlišné prístupy Francúzska  a Nemecka k zákazu nosenia moslimských šatiek / Dagmar Hoscheková.
In: Interpolis '07 : zborník príspevkov zo 4. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 8. - 9. novembra 2007 / ed. Dagmar Hoscheková, Rastislav Kazanský, Erik Pajtinka ; rec. Mária Adamcová, Peter Ingriš ... [et al.]. - Bratislava : PAMIKO pre UMB Banská Bystrica, 2007. - ISBN 978-80-85660-07-4. - S. 77-82.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_47     Teoretické východiská fenoménu kultúry v medzinárodných vzťahoch / Dagmar Hoscheková.
In: Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov / [zborník príspevkov z 5. medzinárodnej doktorandskej konferencie, Virt 26. - 27.5.2006]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. - ISBN 80-225-2240-6. - S. 166-172.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_48     Európska integrácia v klasických teóriách / Dagmar Hoscheková.
In: Střední Evropa a evropská integrace : sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 196, sborník z konference uspořádané 10. května 2006 Centrem pro evropská studia pri Katedře občanské výchovy Pedagogické fakulty MU, Brno 2006 / ed. Marta Goňcová ; rec. Erich Mistrík, Petr Jemelka. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4194-3. - S. 35-44.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_49     Kultúra ako unifikačný a diverzifikačný fenomén pri rozširovaní EÚ / Dagmar Hoscheková.
In: Doctus 2006 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov, Bratislava, 27. októbra 2006 / rec. Mária Tokárová. - Bratislava : AT - Publishing, 2006. - ISBN 80-88954-36-3. - S. 51-54.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_50     Európska identita z pohľadu kultúrnych systémov / Dagmar Hoscheková.
In: Interpolis '06 : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie doktorandov v Banskej Bystrici, 23. novembra 2006 / zost. Dagmar Hoscheková, Rastislav Kazanský. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 978-80-8083-375-6. - S. 58-64.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_51     Otázka Turecka v integrovanej Európe / Dagmar Hoscheková.
In: Aktuálne problémy teórie medzinárodných vzťahov a teórie politiky : zborník príspevkov z 2. teoretického seminára doktorandov v Banskej Bystrici 10. novembra 2005 / zost. Dagmar Hoscheková, Rudolf Kucharčík. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : Ústav vedy a výskumu, 2005. - ISBN 80-8083-209-9. - S. 142-150.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_52     "Classic" theories of political integration / Dagmar Hoscheková.
In: Process of EU enlargement in the 21st century - new challenges = Proces rozširovania EÚ v 21. storočí - nové výzvy / eds. Peter Terem, Ömer Çaha ; rec. Peter Juza, Metin Boşnak. Vol. 7, Scientifist Script. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8083-204-8. - S. 122-133.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_53     Budovanie európskej identity a jej budúcnosť / Dagmar Hoscheková.
In: Aktuálne problémy politiky : zborník príspevkov z 1. teoretického seminára doktorandov v Banskej Bystrici, 28. septembra 2004 / zost. Michal Dobrík, Dagmar Hoscheková ; rec. Koloman Ivanička, Oskar Krejčí, Oskar Novotný. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8083-026-6. - S. 98-107.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_54     Etika vo verejnej správe / Dagmar Hoscheková, Eleonóra Mesíková.
In: Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach 24. - 25. 10. 2003 / rec. Ján Ferjenčík, Adriana Csikósová, Jaroslav Chovanec. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2003. - ISBN 80-7097-551-2. - S. 436-441.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%) - KOVÁČOVÁ, Eleonóra (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_55     Reform of the public administration in the Visegrad countries = Reforma verejnej správy vo Višegrádskych krajinách / Dagmar Hoscheková, Eleonóra Mesíková.
In: Geopolitical importance of Central Europe (V4) and its prospects : international conference, Banská Bystrica, September 11-13 2002 / rec. Oskar Krejčí, Peter Kulašik. scientific sript, Vol. 5. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. - ISBN 80-8055-732-2. - S. 196-200.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%) - KOVÁČOVÁ, Eleonóra (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_56     Internet a súčasná spoločnosť / Dagmar Hoscheková.
In: Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese : Medzinárodná vedecká konferencia. - Zvolen : TU, 2001. - ISBN 80-228-1258-4. - S. 119-124.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AED

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01     Is the idea of Common European Army strengthening the security? / Dagmar Nováková.
In: Security dimensions : international & national studies : from personal to global security : scientific journal. - Krakow : University of public and individual security APEIRON, 2021. - ISSN 2353-7000. - Vol. 36 (2021), pp. 124-136.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_02     Geopolitical Importance of central Europe (V4) and its prospects = Geopolitika strednej Európy (V4) a jej perspektívy / Zoltán Pástor, Dagmar Hoscheková, Michal Dobrík.
In: Europe integration studies : A publication of the University of Miskolc. - Miskolc : Miskolc University Press, 2003. - ISSN 1588-6735. - Roč. 2, č. 2 (2003), s. 105-108.
[PÁSTOR, Zoltán (34%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (33%) - DOBRÍK, Michal (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

P1_01     Bezpečnostné komplexy – bezpečnosť na európskom kontinente : (vysokoškolská učebnica) / Dagmar Hoscheková ; rec. Oskar Krejčí, Jana Lasicová. - Banská Bystrica : FPVaMV UMB, 2011. - 124 s. - ISBN 978-80-557-0318-3
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%) - KREJČÍ, Oskar (rec.) - LASICOVÁ, Jana (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

O1 Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok

O1_01     Udržitelný rozvoj v evropských regionech / Jiří Dušek, Lubomír Pána a kol. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010. - 400 s. - ISBN 978-80-86708-90-4
[DUŠEK, Jiří - PÁNA, Lubomír - BILLÝ, Lubomír - BIELECKI, Leszek - RUCZKOWSKI, Piotr - BOŽÍKOVÁ, Alica - VITÁLIŠOVÁ, Katarína - CSÉFALVAYOVÁ, Katarína - ČABO, Vlastislav - DANICS, Štefan - DAŇOVÁ, Monika - DOHNALOVÁ, Marie - FARKAŠ, Peter - HESKOVÁ, Marie - PIROŽEK, Petr - VOJTKO, Viktor - NOVÁKOVÁ, Dagmar - HOUŠKOVÁ, Radomíra - ŠPIRGANZL, Petr - HULMANOVÁ, Margita - JEŽEK, Jiří - JEŽKOVÁ, Renáta - KOVÁŘOVÁ, Kateřina - HES, Aleš - KAZILOVÁ, Lucie - LIĎÁK, Ján - SRB, Vladimír - MARHOULOVÁ, Dagmar - MELECKÝ, Lukáš - MIŠÚNOVÁ, Ema - OPEKAROVÁ, Ludmila - MULAČOVÁ, Věra - MULAČ, Petr - PAULIČKOVÁ, Alena - PIDLISNYUK, Valentina Viktorovna - SOKOL, Lesia - POCHTOVYUK, Andrey - PIDLISNYUK, Irena - ZAGIRNYAK, Mychailo V. - PRESOVÁ, Radmila - STEJSKAL, Ladislav - PROCHÁZKOVÁ, Dana - REGNEROVÁ, Marta - ŠÁLKOVÁ, Daniela - RUSIŇÁK, Peter - RÝSOVÁ, Lucia - SEDLÁK, Vladimír - KIROV, Boris - MESÁROŠ, Marián - LOŠONCZI, Peter - PUSTINOVÁ, Jana - STRNAD, Štěpán - SVATOŠ, Roman - SŮVA, Jiří - ZLÁMAL, Jiří - SÝKORA, František - ŠEBEN, Zoltán - ŠTARCHOŇ, Peter - OLŠAVSKÝ, František - ŠVECOVÁ, Milada - SÁSIKOVÁ, Kamila - TEREM, Peter - TURČAN, Ciprian - TVRDOŇ, Jozef - UŠIAK, Jaroslav - DOLINEC, Vladimír - VANÍČEK, Jiří - VARVAŽOVSKÁ, Petra]
typ výstupu: knižná publikácia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BAA

 

O1_02     Slovník bezpečnostných vzťahov / Peter Kulašik ... [et al.]. - 2. preprac. a upr. vyd. - Bratislava : Smaragd, pedagogické nakladateľstvo, 2002. - 270 s. [13,55 AH]. - ISBN 80-89063-08-X
[KULAŠIK, Peter (4%) - AZUD, Ján (4%) - BAJÚSZ, Ján (4%) - BYSTRICKÝ, Jozef (4%) - DOBRÍK, Michal (4%) - GODOVÁ-ROJAS, Zeidy (4%) - HILDE, Paal Sigurd (4%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (4%) - KAZANSKÝ, Rastislav (4%) - KLÍMA, Ján (4%) - KMEC, Vladimír (4%) - KREJČÍ, Oskar (4%) - KRIŽAN, Martin (4%) - KUKUK, Ján (4%) - KULAŠIK, Karol (4%) - LAML, Roman (4%) - LASICOVÁ, Jana (4%) - KOVÁČOVÁ, Eleonóra (4%) - MIČIANIK, Pavel (4%) - PÁSTOR, Zoltán (4%) - PILIAR, Branislav (4%) - POLONSKÝ, Dušan (4%) - PÚČIK, Miloslav (3%) - VLČEK, Dalibor (3%) - WILLIAMS, Kieran David (3%) - ZBOŘIL, Zdeněk (3%)]
typ výstupu: slovník; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: BAB

 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

O2_01     Ethical and Philosophical connotations of Foreign Policy Doctrines / Jana Lasicová, Dagmar Hoscheková.
In: Filozófiai Diskurzusok. - Eger : EKF Líceum Kiadó, 2003. - ISBN 96-3941-707-6. - S. 270-277.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%) - LASICOVÁ, Jana (50%)]
výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEE

 

O2_02     Koncepcia battle groups v EÚ = Concept of battle groups in EU / Dagmar Hoscheková.
In: Bezpečnostní management a společnost = Security management and society : sborník příspěvků, mezinárodní konference, Brno 16. a 17. květen 2012. - Brno : Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-80-7231-871-1. - S. 139-144.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_03     Feministická teória bezpečnosti / Jana Lasicová, Dagmar Nováková.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : 3. medzinárodná vedecká konferencia : zborník vedeckých a odborných prác, Liptovský Mikuláš 17. - 18. októbra 2012 / ed. Peter Spilý ... [et al.] ; rec. Miroslav Žák, Vojtech Jurčák ... [et al.]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-4508-5. - S. 301-306.
[LASICOVÁ, Jana (50%) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_04     Prístup medzinárodného spoločenstva a Slovenskej republiky k riešeniu traffickingu = Approach of international community and the Slovak republic to trafficking / Dagmar Hoscheková.
In: Bezpečnostní management a společnost : sborník z mezinárodní konference, pořádané v Brně 11. a 12. května 2011. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-790-5. - S. 227-233.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_05     Islam in Europe : banning the headscarfs / Dagmar Hoscheková.
In: Collection of Papers from the 1st PhD Students´ International Conference "my-PhD". - Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung e. V., 2007. - ISBN 978-80-89149-12-4. - S. 147-156.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEF

 

O2_06     Interdisciplinárny prístup ku skúmaniu bezpečnosti / Dagmar Hoscheková.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2006. - ISSN 1335-2741. - Roč. 9, č. 2 (2006), s. 110-116.
Recenzia na: Nová teória bezpečnosti : teoreticko-metodologické východiská / Štefan Volner ; rec. Peter Kulašik, Peter Barták, Jan Eichler. 1. vyd. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2005. - ISBN 80-89029-99-X
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O2_07     Vnímanie postavenia žien v Európe / Dagmar Hoscheková.
In: Sféry ženy : právne, politické a ekonomické vedy / ed. Jana Lasicová ; rec. Dalibor Vlček. - Banská Bystrica ; Praha : Univerzita Mateja Bela : Sociologický ústav Akadémie vied Českej republiky, 2004. - ISBN 80-8083-001-0. - S. 135-143.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_08     Ekonomika verejnej správy / Dagmar Hoscheková.
In: MendelNet 2002/3 : sborník příspěvků z konference studentů doktorandského studia / ed. Arnošt Motyčka. 1. díl, sekce ekonomie. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně - ekonomická fakulta, 2003. - ISBN 80-7302-046-7, 80-7302-045-9. - S. 99-101.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEE

 

O2_09     The Integrational (Disintegrational) Aspects of the Minority Policy = Integračné (dezintegračné) aspekty menšinovej politiky / Dagmar Hoscheková, Zoltán Pástor.
In: Models of European and world integration = Modely európskej a svetovej integrácie : international conference, Banská Bystrica September 12-14, 2001 / ed. Koloman Ivanička. scientific script, vol. 4. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2001. - ISBN 80-8055-553-2. - S. 154-157.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (50%) - PÁSTOR, Zoltán (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

O3_01     Vedecký projekt: "Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte = Scientific project: "This is not true, but it could be": Conspiracy theories and hoaxes in the modern development of Slovakia in the European context / Dagmar Nováková.
In: Politické vedy = journal for political science, modern history, international relations, security studies : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2021. - ISSN 1335-2741. - Roč. 24, č. 3 (2021), s. 254-257. 
(2021: JCI - 0.14, JCI kvartil - Q4, AIS - 0.039).
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: Emerging Sources Citation Index; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BDN

 

O3_02     Book review: Divided - Why we´re living in an age of walls = Recenzia na knihu: Rozdelený - prečo žijeme vo veku stien / Dagmar Nováková.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISSN 1335-2741. - Roč. 22, č. 4 (2019), s. 247-249. 
(2019: JCI - 0.32, JCI kvartil - Q3).
Recenzia na: Divided - Why we´re living in an age of walls / Tim Marshall. - London : Elliot and Thompson, 2018. - ISBN 9781783963973. Dostupné na: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2019/4-2019/dagmar-novakova.html
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]. - Recenzia je evidovaná v databáze WoS.
typ výstupu: recenzia; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: EDI

 

O3_03     New challenge for researchers at the Faculty of Political Sciences and International Relations / Dagmar Hoscheková.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2010. - ISSN 1335-2741. - Roč. 13, č. 4 (2010), s. 170-172.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_04     Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti / Dagmar Hoscheková.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2009. - ISSN 1335-2741. - Roč. 12, č. 2 (2009), s. 162-163.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_05     Fenomén ženy / Dagmar Hoscheková.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2004. - ISSN 1335-2741. - Roč. 7, č. 2 (2004), s. 138-141.
[NOVÁKOVÁ, Dagmar]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: BDF

 

O3_06     Rusko počas prezidentskej éry / Andrej Melville ; prekl. Jana Lasicová, Michal Dobrík, Rastislav Kazanský, Dagmar Hoscheková.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Bratislava : Politologický kabinet SAV, 2001. - ISSN 1335-2741. - Roč. 4, č. 4 (2001), s. 91-113.
[MELVILLE, Andrej - LASICOVÁ, Jana (prekl.) - DOBRÍK, Michal (prekl.) - KAZANSKÝ, Rastislav (prekl.) - NOVÁKOVÁ, Dagmar (prekl.)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: EDJ